race

listen to the pronunciation of race
Английский Язык - Турецкий язык
yarışmak

Cidden benimle yarışmak istiyor musun? - Do you seriously want to race me?

yarış

Ben, yarışı kazanabilirim diye sıkı eğitim yapıyorum. - I am training hard so that I may win the race.

Amerika Birleşik Devletleri, aya yarışı kazandı. - The United States had won the race to the moon.

ırk

Irkın ya da yaşın ya da dinin umurumda değil. - I don't care about your race or age or religion.

İşverenler ırkları, dinleri, etnik kökenleri, deri renkleri, cinsiyetleri, yaşları, medeni durumları, engellilikleri ya da cinsel yönelimleri nedeniyle işçileri işe almayı reddemezler. - Employers cannot refuse to hire workers because of their race, religion, ethnic origin, skin colour, sex, age, marital status, disability or sexual orientation.

koşu

Bakın, benim sahip olduklarım sadece bu iki kale, yüz hektar arazi, altı araba, dört yüz baş sığır ve yirmi koşu atı... - You see, I've got only these two castles, one hundred hectares of land, six cars, four hundreds heads of cattle and twenty racer horses...

Koşuşturmadan kurtulmak istiyorum. - I want to get away from the rat race.

{i} familya
müsabaka
kavim
atı dörtnala koşturmak
sülale
dörtnala koşturmak
(aracı) hızlı sürmek
kök

İşverenler ırkları, dinleri, etnik kökenleri, deri renkleri, cinsiyetleri, yaşları, medeni durumları, engellilikleri ya da cinsel yönelimleri nedeniyle işçileri işe almayı reddemezler. - Employers cannot refuse to hire workers because of their race, religion, ethnic origin, skin colour, sex, age, marital status, disability or sexual orientation.

yarıştırmak
yetiştirmek
yarışa sokmak
çok hızlı götürmek
(ç.) at yarışı
{i} at yarışı

Tom at yarışında asla yenilmemekle övünüyor. - Tom boasts of never having been defeated in a horse race.

Hiç bir at yarışı görmeye gittin mi? - Have you ever gone to see a horse race?

(motor) fazla hızlı çalışmak
su akıntısı
çok hızlı gitmek
soy

İnsan ırkı bile bir gün soyu tükenmiş olacak. - Even the human race will become extinct one day.

seğirtmek
(Mühendislik) Rulman iç bileziği , rulman bilyasının temasettiği iç taraftaki alan
{i} tür
{f} acele ile yapmak
suyun bentten değirmene aktığı oluk veya geçit
seğirtme
{i} ömür
yarış etmek
{i} yuva (makine)
fazla hızlı işlemek ma-
(İnşaat) (bearing) bilezik zarf, kafes (rulman)
hareket eden bir makina parçası yatağı
{i} mücâdele

O, kayak yarışlarında mücadele ediyor. - He competes in ski races.

yuva
{f} (atı) dörtnala koşturmak; (aracı) hızlı sürmek. 4
{i} sınıf
{f} hızlı akmak
ırk,v.yarış: n.yarış
{i} döl
{i} tad (şarap)
{i} hayat

Fadıl'ın hayatını kurtarmak için zamana karşı bir yarıştı. - It was a race against the clock to save Fadil's life.

Tom'un hayatta büyük bir hırsı vardı. O bir yarış arabası sürücüsü olmaktı. - Tom had one big ambition in life. That was to become a race car driver.

{f} hızlı çalışmak (motor)
(isim) ırk, döl, soy, nesil, cins, tür, familya, sınıf, tad (şarap), yarış, koşu, at yarışı, mücâdele, akıntı, ömür, hayat, yuva (makine)
bu oluktan hızla akan su
anasoy
budun
hızlı gitmek
yatak
rastlanır
ırklar
nesil
cins

İşverenler ırkları, dinleri, etnik kökenleri, deri renkleri, cinsiyetleri, yaşları, medeni durumları, engellilikleri ya da cinsel yönelimleri nedeniyle işçileri işe almayı reddemezler. - Employers cannot refuse to hire workers because of their race, religion, ethnic origin, skin colour, sex, age, marital status, disability or sexual orientation.

race car
yarış arabası

Favori yarış arabası sürücün kimdir? - Who's your favorite race car driver?

Bir yarış arabası sürücüsü olmanın hayalini kurardım. - I used to dream about becoming a race car driver.

race about
koşmak
race an engine
motoru amble etmek
race against time
zamana karşı yarışma
race condition
yarış koşulu
race horse
koşu atı
race horse
yarış atı

O bir çocukken dil yeteneğinin kaynağı olarak yarış atı isimlerini hatırlayarak verdi. - He gave his remembering of race horse names when he was a child as the source of his language ability.

race an engine
motoru amble etmek, motoru avarada tam gazla gazla çalıştırmak
race away
yarış uzakta
race of
ırk
race relation
ırk ilişkisi
race track
yarış pisti
race walk
yarış yürüyüş
race against time
nla yarışmak
race boat
yarış teknesi
race card
at yarışı programı
race card
koşu programı
race centralism
ırk merkezcilik
race differences
(Pisikoloji, Ruhbilim) ırklar arası farklar
race differences
ırklararası farklar
race discrimination
ırkçılık
race gard
kaçak monitörü
race identity
ırksal kimlik
race in literature
ırk edebiyatta
race in politcs
(Politika, Siyaset) ırk ve siyaset
race meeting
at yarışları
race meeting
yarış fikstürü
race relations
ırklar arası ilişkiler
race relations board
ırkçılıkla mücadele komitesi (İng.)
race relations in literature
edebiyatta ırk ilişkileri
race riot
ırk ayrımı sonucu olan karışıklık
race riot
ırkçılık nedeniyle çatışma
race specific mortality rate
(Tıp) ırka özel mortalite hızı
race won by a length
bir at/kayık boyu ile kazanılan yarış
rat race
hayat mücadelesi
rat race
(Ev ile ilgili) koşuşturma

Koşuşturmadan kurtulmak istiyorum. - I want to get away from the rat race.

rat race
hengâme
rat race
yaşam kavgası
rat race
anlamsız yarış
rat race
argo keşmekeş, koşuşturma
rat race
keşmekeş
at a snail's race
Çok yavaş bir şekilde
human race
insan cinsi
the human race
insanoğlu

Para, insanoğlunun tanrısıdır. - Money is the god of the human race.

the human race
insanlık
inner race
iç bilezik
integrity of the race
(Kanun) ırkın tümlüğü
pure race
ari ırk
pure race
saf ırk
sub race
alt ırk
subject race
(Kanun) tabi ırk
amerindian race
kızılderili ırkı
armament race
silahlanma yarışı
arms race
silahlanma yarışı
automobile race
araba yarışı
ball race
bilya yuvası
boat race
{i} kayık yarışı
car race
araba yarışı
caucasian race
kafkas ırkı
chariot race
iki tekerlekli araba yarışı
compete in a boat race
bot yarışı yap
compete in a horse race
at yarışı yap
country race
kır koşusu
cross country race
kır koşusu
cross-country race
kırkoşusu
head race channel
iletim arnası
human race
insanoğlu

Para, insanoğlunun tanrısıdır. - Money is the god of the human race.

human race
insan ırkı

İnsan ırkı bile bir gün soyu tükenmiş olacak. - Even the human race will become extinct one day.

İnsan ırkının kurtuluşu aile ile başlar. - The salvation of human race starts with the family.

hurdle race
engelli yarış
mongolian race
moğol ırkı
participate in a boat race
tekne yarışına katıl
races
at yarışı
racing
yarış

Tekneler dün gece yarışıyorlardı. - Boats were racing last night.

Gözde yarış oyunun nedir? - What's your favorite racing game?

relay race
bayrak koşusu
sailing race
gemi yarışı
ski race
kayak yarışı
skiing race
kayak yarışı
slavic race
slav ırkı
the human race
insan nesli
yacht race
yat yarışı
yellow race
sarı akıntı
racing
yarışma

Tom on üç yaşında yarışmaya başladı. - Tom started racing at the age of thirteen.

Racing
yarışıyor
a race
bir yarış
bicycle race
bisiklet yarısı
boat race
kayık yarışı yap
chariot race
iki tekerlekli araba yarısı
chariot race
araba yarışı
compete in a boat race
bot yarısı yap
compete in a horse race
at yarışı yapmak
cycle race
döngüsü yarış
cycling race
bisiklet yarışı
death race
ölüm yarışı
flat race
engelsiz yarış
head race channel
iletim kanalı
horse race
at yarısı
master race
üstün ırk
mixed race
Melez ırk
participate in a boat race
tekne yarışına katil
presidential race
başkanlık yarışında
races
yarışlar

At yarışlarında 10,000 yen kazandığım için gerçekten mutluyum. - I'm really happy because I won 10,000 yen at the horse races.

At yarışlarında asla bahse girmedim. - I never bet on horse races.

sailing race
gemi yarısı
shuttle race
mekik yatağı
ski race
kayak yarısı
skiing race
kayak yarısı
swimming race
yüzme yarışı
the human race
insan ırkı
white race
beyaz ırk
racing
koşma
racing
at yarışları
Английский Язык - Английский Язык
A category or species of something that has emerged or evolved from an older one (with an implied parallel to animal breeding or evolutionary science)

Recent developments in artificial intelligence has brought about a new race of robots that can perform household chores without supervision.

Of a motor, to run rapidly when not engaged to a transmission
The bushings of a rolling element bearing which contacts the rolling elements
A breed or strain of domesticated animal
Travels, runs, or journeys
A large group of people distinguished from others on the basis of common, genetically linked, physical characteristics, such as skin color or hair type

Race was a significant issue during apartheid in South Africa.

To move or drive at high speed

Her heart was racing as she peered into the dimly lit room.

One of the categories from the many subcategorizations of the human species. See Wikipedia's article on historical definitions of race

The Native Americans colonized the New World in several waves from Asia, and thus they are part of the same Mongoloid race.

A large group of people distinguished from others on the basis of a common heritage

The Anglo-Saxon race.

A rhizome, especially of ginger
A population geographically separated from others of its species that develops significantly different characteristics; informal for subspecies
A progressive movement toward a goal
A contest between people, animals, vehicles, etc. where the goal is to be the first to reach some objective. Several horses run in a horse race, and the first one to reach the finishing post wins; in an arms race several countries each try to acquire more powerful weapons than any other
A fast moving current of water
To take part in a race (in the sense of a contest)
cause to move fast or to rush or race; "The psychologist raced the rats through a long maze"
To run swiftly; to contend in a race; as, the animals raced over the ground; the ships raced from port to port
open only to losers in early stages of contests
The races are a series of horse races that are held in a particular place on a particular day. People go to watch and to bet on which horse will win. The high point of this trip was a day at the races
To cause to contend in a race; to drive at high speed; as, to race horses
{i} contest of speed; descent, heritage
compete in a race; "he is running the Marathon this year"; "let's race and see who gets there first"
To run a race with
If something races towards a particular state or position, it moves very fast towards that state or position. Do they realize we are racing towards complete economic collapse?
A population, or group, of human beings who share the same physical traits, such as hair, eye and skin color
Str Int Wis Dex Con
A self classification by people according to the biological heritage with which they most closely identify Race as used by the Bureau of the Census generally adheres to guidelines in Federal Statistical Directive No 15, as issued by the U S Office of Management and Budget
To raze
A race is one of the major groups which human beings can be divided into according to their physical features, such as the colour of their skin. The College welcomes students of all races, faiths, and nationalities see also human race, race relations
If your mind races, or if thoughts race through your mind, you think very fast about something, especially when you are in a difficult or dangerous situation. I made sure I sounded calm but my mind was racing Bits and pieces of the past raced through her mind
Research in Advanced Communications Experiment
(1) Production of undesirable output sequences in response to change in circuit inputs (2) A logic condition where signals arrive at the same time
Peculiar flavor, taste, or strength, as of wine; that quality, or assemblage of qualities, which indicates origin or kind, as in wine; hence, characteristic flavor; smack
If you race somewhere, you go there as quickly as possible. He raced across town to the State House building
A strong or rapid current of water, or the channel or passage for such a current; a powerful current or heavy sea, sometimes produced by the meeting of two tides; as, the Portland Race; the Race of Alderney
Hence, characteristic quality or disposition
If your heart races, it beats very quickly because you are excited or afraid. Her heart raced uncontrollably. see also racing
any competition; "the race for the presidency"
A race consists of one or more events, generally on one day One race may have a 10k run, 5k run and 1mi fun/run (each of which is an event)
African American Persons who reported their race as African American, Afro-American, Black or Negro, Black Puerto Rican, Jamaican, Nigerian, West Indian, or Haitian and who reported they were not of Hispanic origin Asian and Pacific Islander Persons who reported their race as Chinese, Filipino, Japanese, Asian Indian, Korean, Vietnamese, "Other Asian," or one of the Pacific Islander groups, and who reported they were not of Hispanic origin Other Non-Hispanic Persons who reported their race as American Indian, Eskimo, Aleut, or "Other" entries not elsewhere classified, and who reported they were not of Hispanic origin White Non-Hispanic Persons who reported their race as "White" or reported entries such as Canadian, German, Italian, Lebanese, Near Easterner, Arab, or Polish; and who reported they were not of Hispanic origin
Hence: The act or process of running in competition; a contest of speed in any way, as in running, riding, driving, skating, rowing, sailing; in the plural, usually, a meeting for contests in the running of horses; as, he attended the races
A progress; a course; a movement or progression
The current of water that turns a water wheel, or the channel in which it flows; a mill race
to work as fast as possible towards a goal, sometimes in competition with others; "We are racing to find a cure for AIDS
A subjective term used to distinguish groups of people but not necessarily to denote biological or physical differences In the 2000 Census, respondents selected the race or races with which they most closely identified; it was the first census that allowed respondents to select more than one racial category As defined by the Office of Management and Budget, the racial categories in the 2000 Census were: White, Black/African-American, American Indian or Alaska Native, Asian, Native Hawaiian/Other Pacific Islander, and “Some other race ”
To run too fast at times, as a marine engine or screw, when the screw is lifted out of water by the action of a heavy sea
One of the categories from the many subcategorizations of the human species
A game, match, etc
A position in which it is no longer possible for either player to hit or block the other, as compared to a position of contact The relative standing of the players' pip counts A player with a lower pip count is said to be ahead in the race
This refers to each distinct side in an RTS game Usually, two races are pitted against each other, e g humans vs aliens, Romans vs Vikings, Round Robots vs Square Robots The usual convention is to have a number of different groups that play very differently, whilst still giving everyone a balanced game
"a classification that is not typically chosen but instead assigned by others; defined most often by physical characteristics" (McNergney & Herbert, 1998, p 552)
Sharpness of a wine
very rapid current through a comparatively narrow channel
Receive-any control element A type of control field held in the CICS receive-any pool set aside for VTAM receive-any operations
a canal for a current of water
You describe a situation as a race against time when you have to work very fast in order to do something before a particular time, or before another thing happens. An air force spokesman said the rescue operation was a race against time. A promontory of southeast Newfoundland, Canada, on the coast of the Avalon Peninsula. Term once commonly used in physical anthropology to denote a division of humankind possessing traits that are transmissible by descent and sufficient to characterize it as a distinct human type (e.g., Caucasoid, Mongoloid, Negroid). Today the term has little scientific standing, as older methods of differentiation, including hair form and body measurement, have given way to the comparative analysis of DNA and gene frequencies relating to such factors as blood typing, the excretion of amino acids, and inherited enzyme deficiencies. Because all human populations today are extremely similar genetically, most researchers have abandoned the concept of race for the concept of the cline, a graded series of differences occurring along a line of environmental or geographical transition. This reflects the recognition that human populations have always been in a state of flux, with genes constantly flowing from one gene pool to another, impeded only by physical or ecological boundaries. While relative isolation does preserve genetic differences and allow populations to maximally adapt to climatic and disease factors over long periods of time, all groups currently existing are thoroughly "mixed" genetically, and such differences as still exist do not lend themselves to simple typologizing. "Race" is today primarily a sociological designation, identifying a class sharing some outward physical characteristics and some commonalities of culture and history. See also climatic adaptation, ethnic group, racism. Chicago Race Riot of 1919 East Saint Louis Race Riot Iditarod Trail Sled Dog Race relay race automobile racing dogsled racing drag racing Grand Prix racing harness racing horse racing motorcycle racing Quarter horse racing sports car racing stock car racing
Royal Automobile Club de l'Espana
{f} participate in a contest of speed (i.e. running, driving, cycling)
the flow of air that is driven backwards by an aircraft propeller
The population is divided into five groups on the basis of race: White, Black, American Indian/Aleut Eskimo, Asian or Pacific Islander and Other races beginning with March 1989 The last category includes any other race except the four mentioned In most of the published tables, "Other Races'' are shown in total population
A root
Many horses run in a race
1 A very strong tidal current created with two tides of a different strength meet; 2 One of a series of competitive boat races in a regatta
A channel or guide along which a shuttle is driven back and forth, as in a loom, sewing machine, etc
Esp
The U S Department of Education's classification taxonomy includes: Black Non-Hispanic (African American), American Indian/Alaskan Native (Native American), Asian/Pacific Islander, Hispanic, and White Non-Hispanic
The descendants of a common ancestor; a family, tribe, people, or nation, believed or presumed to belong to the same stock; a lineage; a breed
a contest of speed; "the race is to the swift"
to work as fast as possible towards a goal, sometimes in competition with others; "We are racing to find a cure for AIDS"
If you race a vehicle or animal, you prepare it for races and make it take part in races. He still raced sports cars as often as he could
race baiting
The act of using racially derisive language, actions, or other forms of communication in order to anger or intimidate or coerce a person or group of people
race car
A car that goes at very fast speeds designed for use on race tracks
race car driver
A person who races in a race car as a living
race card
A listing of all horses to be run in a horse race
race card
The invocation of a person's race in a discussion in order to score points in that discussion
race cards
plural form of race card
race condition
A flaw in a system or process whereby the output or result is unexpectedly and critically dependent on the sequence or timing of other events

A race condition in writing my guest book file meant that the last person to sign wiped out all previous signatures.

race glass
A field glass used at horseraces, usually as a pair (binoculars)
race hazard
A race condition
race meeting
A series of horse races at a particular racecourse on a particular day
race music
Popular African-American music such as jazz and blues
race out of the traps
To start something very quickly
race queen
A glamorous model, part of the pit crew in Japanese motor racing

cafes and shops exist in Tokyo and throughout Japan, where customers can be serviced by school girls, policewomen, race queens, or bunny girls.

race queens
plural form of race queen
race relations
The patterns of behaviour between ethnic groups of people
race relations
The branch of sociology that studies these patterns
race rotation
The rotary, rather than propulsive motion produced by a propeller
race rotation
The rotation of the inner and outer parts of a bearing race
race to the bottom
A situation in which competition between governments leads to very excessive (harmful) deregulation
race tracks
plural form of race track
race walk
A racewalking race
race-
Denoting a racemic mix or racemate of enantiomers
race-bait
To engage in race baiting
race-baiter
A person who engages in race baiting
race-walk
to compete in race walking
Race Relations Act
a law passed in the UK in 1976 to protect the legal rights especially of black and Asian people, and to make sure that people of all races are treated fairly and equally
Race war
(Slang term) hostilities that build up between ethnic groups on the basis of race
race car
a racing car
race driver
sportsman who competes in driving a race-car
race horse
horse kept and trained for racing
race meeting
A race meeting is an occasion when a series of horse races are held at the same place, often during a period of several days. an occasion when horse races are held at a particular place
race meeting
a regular occasion on which a number of horse races are held on the same track; "the Epsom race meeting was an important social event
race problem
a social and political problem caused by conflict between races occupying the same or adjacent regions
race relations
Race relations are the ways in which people of different races living together in the same community behave towards one another. the relationship that exists between people from different countries, religions etc who are now living in the same place
race relations
manner in which members of different races interact with and respond to one other
race riot
public disorder based on racial issues
race riot
a riot caused by hatred for one another of members of different races in the same community
race riot
Race riots are violent fights between people of different races living in the same community. A riot caused by racial hatred or dissension. violent fighting between people of different countries, religions etc who now live in the same country
race suicide
The voluntary failure of the members of a race or people to have a number of children sufficient to keep the birth rate equal to the death rate
race track
special path or lane for races
race-course
special path or lane for races
rat race
An activity or situation which is congested with participants and which is hectic or tedious, especially in the context of a busy, modern urban lifestyle

a 1950s-ish town, keeping a sense of community far from the superhighway rat race.

rat race
If you talk about getting out of the rat race, you mean leaving a job or way of life in which people compete aggressively with each other to be successful. I had to get out of the rat race and take a look at the real world again. A difficult, tiring, often competitive activity or routine. the unpleasant situation experienced by people working in big cities, when they continuously compete for success and have a lot of stress in their lives get out of/quit the rat race
rat race
race to the top, race to be the best
rat race
an exhausting routine that leaves no time for relaxation
arms race
A competition for military supremacy between two powers, especially for the most weapons and the best military technology
barrel race
A race (contest) in which a horse must be ridden around standing barrels
barrel race
To ride a horse around standing barrels in a race
boat race
The face
bronze race
a mestizo race formed in America from indigenous people and Spanish colonizers
caucus race
A laborious but arbitrary and futile activity; an activity that amounts to running around in a circle, expending great energy but not accomplishing anything
caucus race
The competitive process in which a political party selects their candidate, especially presidential; a primary election via caucus
caucus race
A win-win system; a positive system in which everybody wins
caucus race
A political competition; the game of campaigning and one-upmanship to get votes and be elected
circuit race
A mass-start road-cycle race somewhat similar to a criterium in that it consists of several laps of a closed circuit, but where the length of each circuit or lap is slightly longer, up to a couple of miles per lap
claiming race
A race in which the competing horse can be claimed by anyone at the specified claiming price for the race

In a claiming race, each horse is in a sense up for sale. That is, any owner who has raced a horse at the track during the meet in progress may put in a claim to buy any horse racing in a claiming race.

drag race
A race in a car or on a motorcycle to determine the fastest vehicle

Did you watch the drag race on Sunday?.

egg and spoon race
A race in which competitors must carry an egg on a small spoon and race to the finish line without dropping the egg
horse race
An exciting and arduous competition (as in a political campaign)
horse race
A competitive race for horses carrying jockeys; often the subject of betting
horse-race
Attributive form of horse race

horse-race participant.

human race
mankind, humanity; humankind; Homo sapiens
loudness race
The public backlash against mastering albums to such an extent that it distorts their sound quality
master race
Any race of people who consider themselves to be superior to others; especially when applied to Nazi ideology
mill race
A fast-running water-filled channel diverted from a river or stream used to drive a mill wheel

The mill race was a ditch that was cut which started along the river’s edge that ran past the mill to provide the water that would turn a wheel that would provide power to the saws. There was a gate on the ditch which could be raised or lowered to allow the water to run or to stop its flow down the ditch.

mill-race
Alternative form of mill race
mixed-race
Having genetic characteristics of two or more different races
nom race
An eating contest
play the race card
To assert that race or racism is responsible for a course of events, especially when race is not of particular significance to the issue in question; to attempt to inspire a particular reaction by raising the issue of race

Moreover, some leaders on both sides of any racial divide love to play the race card to keep themselves in power.

relay race
A sports contest, where the members of a team take turns e.g. swimming, running or skiing parts of a circuit and/or performing certain action
road race
A race run on roads rather than a track
road-race
Attributive form of road race, noun
sack race
A race in which competitors stand in a sack or similar item and try to be the first to jump to the finish line
space race
The informal competition between the United States and the Soviet Union to launch unmanned satellites, send people into space and land them on the Moon
stage race
A multi-day cycle race consisting of a series of separate races (called stages) of various types (road races, criteriums, time trials) usually held one stage per day and all linked together by the General Classification (GC)
three-legged race
A race, in which a team of two players are joined together at opposite ankles, and must complete a short sprint before the other teams
wheelbarrow race
A two-member team race in which one team member holds the legs of the other, as if the handles of a wheelbarrow. The team member playing the barrow runs on his hands
raced
past of race
races
Radio Amateur Civil Emergency Service RACES can only be activated by a governmental entity The volunteer in charge is the Radio Officer (RO) In most cases, the ham operators who are involved in emergency preparedness belong to both ARES and RACES If a major incident develops, they can begin setting up supplemental radio networks as ARES members When local government is ready to declare an emergency and activate RACES, the operators and equipment are already in place
races
Radio Amateur Civil Emergency Service
races
A subgroup of a species characterized by conspicuous physiological, biological, geographical, or ecological properties
races
Races are divided into four main classes in New Zealand Maiden: for horses that have not won a race Intermediate: for horses that have won 1 or 2 races Progressive: for horses that have won 2 or more races Open: these races are open to all contenders, but usually progressive class or higher Some of these races are called "stakes races", see below
races
third-person singular of race
races
In biology, the same as subspecies In culture, cultural categories that classify and account for human diversity
races
Dormus - highly evolved humanoids on eos, became the orrum after the time of McCain Graboid - primitive and fanatic race Orrum - enlightened inhabitants of Eos, former Dormus
races
plural of race
racing
A boat is racing from her preparatory signal until she finishes and clears the finishing line and marks or retires, or until the race committee signals a general recall, postponement or abandonment
racing
The use of one or more vehicles in an attempt to out-gain, out-distance or prevent another vehicle from passing, to arrive at a given destination ahead of another vehicle or vehicles, or to test the physical stamina or endurance of drivers over long distance driving routes
racing
{i} participation in contests of speed; running, jogging
racing
Racing refers to races between animals, especially horses, or between vehicles. Mr Honda was himself a keen racing driver in his younger days horse racing. designed or bred to go very fast and be used for racing
racing
The sport of competing in races
racing
present participle of race
racing
RACE RESULTS
racing
the sport of engaging in contests of speed
racing
from Race, v
race

  Турецкое произношение

  reys

  Произношение

  /ˈrās/ /ˈreɪs/

  Этимология

  [ rAs ] (noun.) 14th century. From Middle French race, from Italian razza, of uncertain origin. Some authorities have suggested derivation from Old Spanish raza, rasa from earlier ras, res "head of cattle" from Arabic رأس (ra’s, “head”). This, however, is difficult to support, since Italian razza predates the Spanish word.Diez, Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen, "Razza." Another likely source is Lombardic raiza "line", a literal rendering of Latin linea sanguinis "bloodline of descent". Raiza is of Germanic origin, akin to Old High German reiza "line", Old Norse rīta "to score, log, outline".

  Времена

  races, racing, raced

  Видео

  ... egg symbolized the race of the future, which bears no ...
  ... So I'm going to start a race here and I'm going to join it ...

  Слово дня

  amative
Избранное