made

listen to the pronunciation of made
Английский Язык - Турецкий язык
{s} yapılmış

Lojban'ın geliştirilmesinde, dili ilk aşamasından beri tarafsız tutmak için çabalar tutarlı olarak yapılmıştır. - In the development of Lojban, efforts were consistently made since the initial phase to keep the language culturally neutral.

Bu masa tahtadan yapılmıştır. - This table is made from wood.

f., bak. make. s. yapılmış: made of wood ağaçtan yapılmış
-den yapılmış
yapılı

Bira şişeleri camdan yapılır. - Beer bottles are made of glass.

Otomobiller fabrikalarda yapılır. - Automobiles are made in factories.

tam uyan
{f} yap

O hepimiz için kahve yaptı. - She made coffee for all of us.

Bira şişeleri camdan yapılır. - Beer bottles are made of glass.

başarıdan emin
tamamen uygun
-den
yapma

Tom aynı hatayı tekrar yapmayacağına dair kendine bir söz verdi. - Tom made a promise to himself that he would never make the same mistake again.

O, eğitim yapmak için Amerika'ya gitmeye karar verdi. - She has made up her mind to go to America to study.

gevşek örülmüş well made biçimli
{s} garantili
{s} üretilmiş

Bu ürün Çin'de üretilmiştir. - This product was made in China.

işi yolunda
sonucundan emin olmak
loosely made bol yapılmış
doldurma
iyi yapılı
istikbali garanti altına alınmış
have it made ısmarlamak
başarıd
make
yapmak

Ben bu küçük odayla ilgili en iyisini yapmak zorundayım. - I have to make the best of that small room.

İngilizce konuşurken hata yapmaktan korkmayın. - Don't be afraid to make mistakes when speaking English.

made up
ibaret olmak
made up
(Kanun) düzmece

Birçok insan bu hikayenin düzmece olduğuna inanmak istemiyordu. - Many people did not want to believe that this story was made up.

made in
(Ticaret) -de üretilmiştir
made of
den yapılmış
made of
-den yapılmış
made of bronze
tunç
made of cotton
pamuklu
made of steel
çelikten yapılmış
made of timber
ahşap
made to measure
(Tekstil) kişiye özel üretim
made to measure
ısmarlama yapılmış elbise
made up
uyduruk

Tom'un düşüncesi uyduruk. - Tom's mind is made up.

made up
atmasyon
made up of
ibaret olmak
made up of
oluşmak

Amerika 50 eyaletten oluşmaktadır. - America is made up of 50 states.

Komite on üyeden oluşmaktadır. - The committee is made up of ten members.

made a bid
çaba harca
made a claim to
istekte bulun
made a cluck
gıdıkla
made a compromise
uzlaş
made a concession
ayrıcalık ver
made a concoction
tertip et
made a copy of
kopyala
made a declaration
ilan et
made a detour
dolambaçlı yoldan git
made a disclaimer about
feragat et
made a division
bölümle
made a dot
nokta koy
made a face
suratını buruştur
made a film of
filme al
made a formal report
resmi rapor hazırla
made a gap
boşluk yarat
made a gurgling sound
çağıltı sesi çıkar
made a hiccup
hıçkır
made a high pitched cry
çok tiz sesle bağır
made a hissing sound
ıslık çal
made a honking sound
korna sesi çıkar
made a mistake
hata yap
made a motion
hareket et
made a murmuring sound
mırıldan
made a payment
ödeme yap
made a present of
takdim et
made a promise of
söz ver
made a sharp sound
keskin ses çıkar
made a sound
ses çıkar
made a victim of
kurban et
made a vow
yemin et
made accessible
ulaşılabilir hale getir
made active
faal hale getir
made allowances for
izin ver
made an analogy
benzerlik kur
made an appointment
randevu al
made an attempt at
teşebbüs et
made an effort
çabala
made an inversion
tersine çevir
made an offer
teklifte bulun
made angry
sinirlendir
made anxious
endişelendir
made available to
sağla
made barking sounds
havla
made believe
gibi davran
made better
iyileştir
made big
büyüt
made bitter
acılaştır
made by addenda
ilave edilerek yapılan
made calm
sakinleştir
made certain
kesinleştir
made ground
dolgu zemin
made move
hareket et
made of
yap

Bira şişeleri camdan yapılır. - Beer bottles are made of glass.

Bu kumaştan yapılmış bir takım elbise istiyorum. - I want a suit made of this material.

made progress
ilerleme kaydet
made sense of
anla
made sure of
emin ol
made to order
ısmarlama
made up
yap

O, eğitim yapmak için Amerika'ya gitmeye karar verdi. - She has made up her mind to go to America to study.

Bu tabure, deri ve tahtadan yapılmıştır. - This stool is made up of leather and wood.

made up
uydurma
made up
makyajlı
made up
topla
made up of
destekle
made&
sebep ol
made-to-measure
(giysi) ısmarlama
made-up clothes
konfeksiyon
made-up clothes
hazır giyim
made a compromise
uzlas
made a hiccup
hiçkir
made a mistake
Bir hata yaptım
made a murmuring sound
mirildan
made a pact, made an accord
Bir anlaşma yapılmış bir anlaşma yaptı
made an effort
bir çaba
made anxious
endiselendir
made away with
ortadan yapılmış
made certain
kesinlestir
made clear
yapılan açık
made from such fabric
Bu kumaştan yapılmış
made it
yapılan bu
made known
duyurmuştur
made offrom synthetics
yapılan offrom sentetik
made out to
için yapılmış
made peace
yapılan barış
made sure
emin oldum

Kimsenin izlemediğinden emin oldum. - I made sure that no one was watching.

made the decision
karar
made their way
onların yol yaptı
made to be broken
kırılmaması için yapılmış
made to measure
ısmarlama
made up my mind
karar vermek

I have made up my mind I am going to study neruroscience.

made up of
oluşan
make
{f} elde etmek

Fiyatlar düştüğünde hâlâ kâr elde etmek mümkündür. - It is still possible to make a profit when prices are falling.

Kâr elde etmek için mücadele eden komisyoncular her zaman kitabına göre oynamıyorlar. - Brokers struggling to make a profit don't always play by the book.

make
çiş yapmak
make
{f} yaratmak

Bununla ilgili bir sorun yaratmak istemiyorum. - I don't want to make an issue of it.

Ben bir fark yaratmak istiyorum. - I want to make a difference.

make
{i} yapı

Nasıl bir radyo yapılacağını bilir. - He knows how to make a radio.

Nasıl şekerleme yapılacağını bilir. - She knows how to make candy.

made out of
den yapılmış
make
inşa etmek
make
(Spor) çeşit

O, yüz çeşitten fazla ekmek yapmasını bilir. - She knows how to make more than a hundred types of bread.

Hangi çeşit bilgisayar kullanıyorsun? - What make of computer do you use?

make
işemek
make
akdetmek
make
(Bilgisayar) eski dosyanın
make
almak (yol)
make
-tirmek
make
imal etmek
make
olarak atamak
make
yol almak
make
yapım

Tom bir maket yapımcısıdır. - Tom is a model maker.

Sanırım Tom'un ev yapımı kurabiyeleri Mary'nin yaptıklarından daha iyi. - I think Tom's homemade cookies are better than the ones Mary makes.

make
somurtmak
make
düdüklemek
make
hesap etmek
make
-dırmak
make
(Elektrik, Elektronik) devreyi kapatmak
make
devirmek
make
anlamak

Nasıl çalıştığını anlamak için ayrı şeyler almayı isterim. - I like to take things apart to see what makes them tick.

Bazen iyice anlamak için hata yapmalısın. - Sometimes you should sometimes make a mistake to be properly understood.

make
becermek
make
mecbur etmek
make
düzenlemek
make
hazırlamak

Tom kendi öğle yemeğini hazırlamak için yeterli zamanını olmadığını söyledi. - Tom said that he didn't have enough time to make his own lunch.

Akşam yemeği hazırlamak zorunda mısın? - Do you have to make dinner?

make
eylemek
make
düzeltmek

İşleri düzeltmek için ne gerekiyorsa yapacağım. - I'll do whatever it takes to make things right.

Durumu düzeltmek zorundayım. - I have to make it right.

make
zorlamak
make
çevirmek
make
üretim

Kasımda yağ üretimi için zeytinler hasat edilir. - In November, olives are harvested from the trees to make oil.

make
tutmak

Yanlış yapmak yok: Biz birliklerimizi Afganistan'da tutmak istemiyoruz. Biz orada askeri üs aramıyoruz. - Make no mistake: we do not want to keep our troops in Afghanistan. We seek no military bases there.

Tutmak niyetinde olmadığın sözler verme. - Don't make promises that you don't intend to keep.

make
başarıya ulaştırmak
make
yap

Öğretmen kızgın, bu nedenle lütfen sınıfta gürültü yapmayın! - The teacher is angry, so please do not make noise in the classroom!

İyi bir kız çocuğu, iyi bir eş yapacaktır. - A good daughter will make a good wife.

make
marka

Japon marka bir saatim var. Çok dakiktir. - I have a watch of Japanese make, which keeps very good time.

Araban hangi markadır? O bir Forddur. - What make is your car? It is a Ford.

make
biçim

Ben bu kararı kolay bir biçimde vermedim. - I didn't make this decision lightly.

make
meydana getirmek
make
-e neden olmak
Make
hazırlayın
Make
yapık
be made
halelenmek
be made
yapılacak

Geleceğin gökdelenleri ahşaptan yapılacaktır. - The skyscrapers of the future will be made of wood.

Yapı, çelik iskelet üzerine betondan yapılacaktır. - The building will be made of concrete on a steel framework.

be made
yapılmaz
made by
tarafından yapılan

O, konser için annesi tarafından yapılan mavi bir elbise giydi. - She wore a blue dress made by her mother for the concert.

Kongre tarafından yapılan planlara uyuyorum. - I'm following the plans made by congress.

made out
anla
made up of
-den oluşmak, -den yapılmak
made up of
-den oluşmak, -den meydana gelmek
make
kılmak
to be made
yapılacak
made of
mamul
made of
yapılmış
made up
boyalı
made up
zararı karşılanmış
made up
yalan
make
{i} yapılış şekli
make
verim

Verimli bir FBI ajanı görevlerini yürütme hakkında bir şey söylemiyor. - An efficient FBI agent does not make any bones about carrying out his duties.

make
yaptırmak

Yarın golf oynamak için bir rezervasyon yaptırmak istiyorum. - I'd like to make a reservation to play golf tomorrow.

Yarın akşam yemeği için rezervasyonlar yaptırmak istiyorum. - I'd like to make reservations for dinner tomorrow.

make
sağlamak

Senin çocuklarının güvende olmalarını sağlamak için gücüm dahilinde her şeyi yapacağım. - I'll do everything within my power to make sure your children are safe.

Onların evde kalmasını sağlamak için çok uğraştım fakat onlar beni dinlemeyi reddettiler. - I tried hard to make them stay home, but they refused to listen to me.

make
kazanç

Birçok insan onun nasıl kazanç elde edeceğini bilen yetenekli bir iş adamı olduğunu ifade etti. - Many people stated he was a capable businessman who knew how to make a profit.

İnsanlara şirketinin kazançlı olduğunu düşündürmek için tek ihtiyacın olan şey muhasebende küçük bir el çabukluğu. - All you need is a little sleight of hand in your accounting to make people think your company is profitable.

make
varmak
make
etmek

Ülke, dış ticaret açığını telafi etmek için çok çabalıyor. - The country is trying hard to make up for her trade deficit.

Kaybı telafi etmek zorundaydım. - I had to make up for the loss.

make
ilişki kurmak
make
devrenin kapanması
make
{i} verim, randıman
make
dili kendi kazancı peşinde olmak
make
(Tıp) Elektrik devresinin kapanması
make
mamulât
make
cinsi münasebet için eş aramak
make
make Xyap
make
neden olmak
make
be on the make k
make
{i} yapılış, yapı, biçim
make
{f} (made)
make
yapı/marka
make
elek

Bu elektrikli süpürge çok gürültü yapıyor. - This vacuum cleaner makes a lot of noise.

Amerika Birleşik Devletleri'nde, elektriğimizin % 39'unu kömür sağlar. - In the United States, coal makes 39% of our electricity.

make
{f} olarak atamak, yapmak: The board made him president of the company. Yönetim kurulu onu şirketin
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) f. Dişi. Erkeğin zıddı
Английский Язык - Английский Язык
Simple past tense and past participle of make
{a} to form, create, produce, force, conduce
Artificially produced; pieced together; formed by filling in; as, made ground; a made mast, in distinction from one consisting of a single spar
(of a bed) having the sheets and blankets set in order; "a neatly made bed"
produced by a manufacturing process; "bought some made goods at the local store; rope and nails" (of a bed) having the sheets and blankets set in order; "a neatly made bed" successful or assured of success; "now I am a made man forever"- Christopher Marlowe
to be sworn into LCN; AKA - 'straightened out', to get your button
produced by a manufacturing process; "bought some made goods at the local store; rope and nails"
v pret made [OE macian, macode 1/3 sg pret ]
Made is the past tense and past participle of make
of Make
{s} done, prepared; constructed, manufactured, produced; sure of success
If you say that someone has it made or has got it made, you mean that they are certain to be rich or successful. When I was at school, I thought I had it made
past of make
If something is made of or made out of a particular substance, that substance was used to build it. The top of the table is made of glass What is the statue made out of?
See Mad, n
produced or constructed, as in: We made our own clothes
successful or assured of success; "now I am a made man forever"- Christopher Marlowe
maked
ymaked
maad
made a hash of
Simple past tense and past participle of make a hash of
made an effort
Simple past tense and past participle of make an effort
made fun of
Simple past tense and past participle of make fun of
made hand
A poker hand which is already a strong hand regardless of which cards come in later rounds

John already had two pair, aces and threes; he had a made hand.

made hands
plural form of made hand
made in China
Cheaply manufactured in East Asia
made in China
Of poor or low quality
made in Japan
Of poor or low quality
made in Japan
Cheaply manufactured in East Asia
made in Japan
Manufactured in Japan
made in the shade
In a condition characterized by comfort, success, easy living, or general well-being

Courtnall has it made in the shade now, big money, owns restaurants and a spiffy log cabin on a cliff over the crashing ocean.

made man
A person who has been through an induction ceremony into the Mafia or similar organisation
made man
A man whose fortune has been made

I had no money, but if I could only find workable country, I might stock it with borrowed capital, and consider myself a made man.

made men
plural form of made man
made merry
Simple past tense and past participle of make merry
made of fail
Bad
made out
Simple past tense and past participle of make out
made over
Simple past tense and past participle of make over
made the grade
Simple past tense and past participle of make the grade
made tracks
Simple past tense and past participle of make tracks
made up
Alternative spelling of made-up
made up
Simple past tense and past participle of make up
made waves
Simple past tense and past participle of make waves
made-for-TV
Of a motion picture, produced for or originally distributed by a television network as opposed to being shown in cinemas
made-to-measure
Designed and made to individual specifications
made-to-order
Made for a specific individual, but not always to individual specifications
made-up
delighted, pleased, thrilled

I was made-up when the local team won.

made-up
invented or fabricated

He have me a made-up story of the events.

made-up
arranged or put together

The front page was made-up but had to be changed at the last minute.

made-up
changed by the application of cosmetics

The clown was made-up hours before the show.

make
The closing of an electrical circuit
make
Origin of a manufactured article; manufacture

The camera was of German make.

make
To cover (a given distance) by travelling

I made over twenty miles that day, for I was now hardened to fatigue and accustomed to long hikes, having spent considerable time hunting and exploring in the immediate vicinity of camp.

make
To recognise (without being recognised in return)

David Sinclair: (walking) Almost at Seventh; I should have a visual any second now. (rounds a corner, almost collides into Kaleed Asan) Damn, that was close.Don Eppes: David, he make you?David Sinclair: No, I don't think so.

make
To cover neatly with bedclothes
make
The act or process of making something, especially in industrial manufacturing
make
To move at (a particular speed)

The ship could make 20 knots an hour in calm seas.

make
A halfpenny
make
Mate; a spouse or companion

Th'Elfe therewith astownd, / Vpstarted lightly from his looser make, / And his vnready weapons gan in hand to take.

make
To induct into the Mafia or a similar organization (as a made man)

Henry Hill: Paulie's gonna make you?.

make
The declaration of the trump for a hand
make
To create, construct, or produce

We’ll make a man out of him yet.

make
To cause to do

I was made to feel like a criminal.

make
To arrive at a destination, usually at or by a certain time

We should make Cincinnati by 7 tonight.

make
or noun To cause to be

Scotch will make you a man.

make
Recognition or identification, especially from police records or evidence
make
Quantity produced, especially of materials
make
A promotion
make
To bring into success

She married into wealth. She has it made.

make
To behave, to act

To make like a deer caught in the headlights.

make
How a thing is made; construction
make
A software utility for automatically building large applications, or an implementation of this utility
make
To indicate or suggest to be

His past mistakes don’t make him a bad person.

make
A person's character or disposition
make
Brand or kind; often paired with model

What make of car do you drive?.

make
Past or future target of seduction (usually female)
make
To constitute

This makes the third infraction.

make
{n} a form, structure, nature, companion
make
{i} model; type
made up of
Made of, composed of
made it
succeeded, accomplished it
made of
composed of, fashioned out of
made up
fabricated, invented; made of, composed of, consisting of; wearing make-up and cosmetics
make
A tool that builds programs and applications by testing to see whether the source files that produce a given application are newer than the target files produced from them If any source or intermediate file is newer than its target, make performs the actions necessary to rebuild the target file by following a set of rules The rules can be standard (specified by default) or they can be explicit descriptions of the steps required
make
To interpret
make
Structure, texture, constitution of parts; construction; shape; form
make
calculate as being; "I make the height about 100 feet"
make
give certain properties to something; "get someone mad"; "She made us look silly"; "He made a fool of himself at the meeting"; "Don't make this into a big deal"; "This invention will make you a millionaire"; "Make yourself clear"
make
A build tool primarily for C and C++ projects Ant is a more favorable competitor for any project based on Java
make
charge with a function; charge to be; "She was named Head of the Committee"; "She was made president of the club"
make
To form of materials; to cause to exist in a certain form; to construct; to fabricate
make
compel or make somebody or something to act in a certain way; "People cannot be made to integrate just by passing a law!"; "Heat makes you sweat"
make
act in a certain way so as to acquire; "make friends"; "make enemies"
make
head into a specified direction; "The escaped convict took to the hills"; "We made for the mountains"
make
the act of mixing cards haphazardly
make
Brand; often paired with model
make
achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian team got 4 goals"; "She made 29 points that day"
make
develop into; "He will make a splendid father!"
make
cause to be enjoyable or pleasurable; "make my day"
make
To gain, as the result of one's efforts; to get, as profit; to make acquisition of; to have accrue or happen to one; as, to make a large profit; to make an error; to make a loss; to make money
make
put in order or neaten; "make the bed"; "make up a room"
make
vt [to cause someone to feel something (did I ~ you angry?)] membuat (buat) 2 vt [to get ready (will you ~ dinner?)] membuat (buat)
make
engage in; "make love, not war"; "make an effort"; "do research"; "do nothing"; "make revolution"
make
The UNIX tool that compiles the Stronghold server binary based on instructions in the Makefile
make
To bring about; to bring forward; to be the cause or agent of; to effect, do, perform, or execute; often used with a noun to form a phrase equivalent to the simple verb that corresponds to such noun; as, to make complaint, for to complain; to make record of, for to record; to make abode, for to abide, etc
make
To cause to exist; to bring into being; to form; to produce; to frame; to fashion; to create
make
To increase; to augment; to accrue
make
undergo fabrication or creation; "This wool makes into a nice sweater
make
eliminate urine; "Again, the cat had made on the expensive rug"
make
To require; to constrain; to compel; to force; to cause; to occasion; followed by a noun or pronoun and infinitive
make
make or cause to be or to become; "make a mess in one's office"; "create a furor"
make
To (non-specifically) make a hand means to get a decent hand that has a shot at winning the pot I didn't make a hand for two hours, but then I went on a major rush
make
add up to; "four and four make eight"
make
a recognizable kind; "there's a new brand of hero in the movies now"; "what make of car is that?"
make
appear to begin an activity; "He made to speak but said nothing i the end"; "She made a if to say hello to us"
make
assure the success of; "A good review by this critic will make your play!"
make
{f} construct from separate pieces; manufacture; cause to be; force; appoint; amount to; prepare; do; earn; perform; arrange; arrive in time; reach; become; estimate, judge; go in a certain direction
make
To put in a desired or desirable condition; to cause to thrive
make
institute, enact, or establish; "make laws"
make
create or design, often in a certain way; "Do my room in blue"; "I did this piece in wood to express my love for the forest"
make
organize or be responsible for; "hold a reception"; "have, throw, or make a party"; "give a course"
make
To cause to appear to be; to constitute subjectively; to esteem, suppose, or represent
make
To attain; i e , to "make harbor " To "make fast" is to secure Tides that "make" increase To "make sail" is to set sail
make
act in a certain way so as to acquire; "make friends"; "make enemies" eliminate urine; "Again, the cat had made on the expensive rug" behave in a certain way; "make merry" give certain properties to something; "get someone mad"; "She made us look silly"; "He made a fool of himself at the meeting"; "Don't make this into a big deal"; "This invention will make you a millionaire"; "Make yourself clear" put in order or neaten; "make the bed"; "make up a room" develop into; "He will make a splendid father!" change from one form into another; "make water into wine"; "make lead into gold"; "make clay into bricks" favor the development of; "Practice makes the winner" cause to be enjoyable or pleasurable; "make my day" calculate as being; "I make the height about 100 feet" consider as being; "It wasn't the problem some people made it" represent fictitiously, as in a play, or pretend to be or act like; "She makes like an actress" assure the success of; "A good review by this critic will make your play!" make or cause to be or to become; "make a mess in one's office"; "create a furor" compel or make somebody or something to act in a certain way; "People cannot be made to integrate just by passing a law!"; "Heat makes you sweat" make by shaping or bringing together constituents; "make a dress"; "make a cake"; "make a wall of stones" gather and light the materials for; "make a fire" perform or carry out; "make a decision"; "make a move"; "make advances"; "make a phone call" reach in time; "We barely made the plane" proceed along a path; "work one's way through the crowd"; "make one's way into the forest" appear to begin an activity; "He made to speak but said nothing i the end"; "She made a if to say hello to us" engage in; "make love, not war"; "make an effort"; "do research"; "do nothing"; "make revolution" carry out or commit; "make a mistake"; "commit a faux-pas" form by assembling individuals or constituents; "Make a quorum"; "The branches made a roof" constitute the essence of; "Clothes make the man" amount to; "This salary increase makes no difference to my standard of living" be or be capable of being changed or made into; "He makes a great host"; "He will make a fine father" add up to; "four and four make eight" be suitable for; "Wood makes good furniture" undergo fabrication or creation; "This wool makes into a nice sweater
make
undergo fabrication or creation; "This wool makes into a nice sweater"
make
Defeat (Japanese)
make
make by shaping or bringing together constituents; "make a dress"; "make a cake"; "make a wall of stones"
make
maintain, update, and regenerate related programs and files
make
The purpose of the MAKE(1L) utility is to determine automatically which pieces of a large program need to be recompiled, and issue the commands to recompile them In Modline, it is seen by extension as the manager of all actions in the system Like the Workbench, it can be considered as an interface between the user and the different tools that have to be run in order to get a result We use the GNU implementation of make, which was written by Richard Stallman and Roland McGrath and is available free of charge from us (see the Open Modline Installation Guide for more details) GNU Make is portable on a wide variety of Unix computers and is much more powerful than any other proprietary tool, so we advise our customers to take advantage of Modline installation to get GNU Make and make it their default MAKE tool The complete GNU Make User Manual is now provided in PostScript form in the distribution
make
cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy a computer"; "My wife made me buy a new sofa"
make
is the program that reads Makefiles and drives the building process SNiFF+ integrates a wide range of different Make implementations
make
To find, as the result of calculation or computation; to ascertain by enumeration; to find the number or amount of, by reckoning, weighing, measurement, and the like; as, he made the distance of; to travel over; as, the ship makes ten knots an hour; he made the distance in one day
make
The Make of your vehicle is the same company that manufactured your vehicle
make
(VEHICLE)
make
perform or carry out; "make a decision"; "make a move"; "make advances"; "make a phone call"
make
To (non-specifically) make a hand means to get a decent hand that has a shot at winning the pot
make
give rise to; cause to happen or occur, not always intentionally; "cause a commotion"; "make a stir"; "cause an accident"
make
To cause to be
make
To compose verses; to write poetry; to versify
make
prepare for eating by applying heat; "Cook me dinner, please"; "can you make me an omelette?"; "fix breakfast for the guests, please"
make
To cause to be or become; to put into a given state verb, or adjective; to constitute; as, to make known; to make public; to make fast
make
To act in a certain manner; to have to do; to manage; to interfere; to be active; often in the phrase to meddle or make
make
To produce, as something artificial, unnatural, or false; often with up; as, to make up a story
make
A companion; a mate; often, a husband or a wife
make
to compose or represent: "This wall forms the background of the stage setting"; "The branches made a roof"; "This makes a fine introduction"
make
To execute with the requisite formalities; as, to make a bill, note, will, deed, etc
make
carry out or commit; "make a mistake"; "commit a faux-pas"
make
behave in a certain way; "make merry"
make
To create, construct or produce
make
be or be capable of being changed or made into; "He makes a great host"; "He will make a fine father"
make
Program Maintenance Utility to compile source files
make
reach a destination, either real or abstract; "We hit Detroit by noon"; "The water reached the doorstep"; "We barely made it to the finish line"; "I have to hit the MAC machine before the weekend starts"
make
create by artistic means; "create a poem"; "Schoenberg created twelve-tone music"; "Picasso created Cubism"; "Auden made verses"
make
favor the development of; "Practice makes the winner"
make
the proportions to which a diamond has been cut A good make will have proportions that maximize the brilliance and fire of a diamond A poor make will lead to a diamond that has little sparkle due to the inability of the cut to properly reflect light
make
To make the deck is to shuffle the deck
make
represent fictitiously, as in a play, or pretend to be or act like; "She makes like an actress"
make
reach a goal, e g , "make the first team"; "We made it!"; "She may not make the grade"
make
have a bowel movement; "The dog had made in the flower beds"
make
A term used to describe tea manufacture, in tea-taster's terms a make that means a well-made tea or not true to its grade
make
form by assembling individuals or constituents; "Make a quorum"; "The branches made a roof"
make
constitute the essence of; "Clothes make the man"
make
consider as being; "It wasn't the problem some people made it"
make
gather and light the materials for; "make a fire"
make
induce to have sex; "Harry finally seduced Sally"; "Did you score last night?"; "Harry made Sally"
make
reach in time; "We barely made the plane"
make
create or manufacture a man-made product; "We produce more cars than we can sell"; "The company has been making toys for two centuries"
make
To close an electrical circuit To establish an electrical circuit through the closing of a contact, switch or other related device
make
make, formulate, or derive in the mind; "I draw a line here"; "draw a conclusion"; "draw parallels"; "make an estimate"; "What do you make of his remarks?"
make
amount to; "This salary increase makes no difference to my standard of living"
make
To force to do
make
(1) fulfill (a contract)
make
earn on some commercial or business transaction; earn as salary or wages; "How much do you make a month in your new job?"; "She earns a lot in her new job"; "this merger brought in lots of money"; "He clears $5,000 each month"
make
change from one form into another; "make water into wine"; "make lead into gold"; "make clay into bricks"
make
be suitable for; "Wood makes good furniture"
make
proceed along a path; "work one's way through the crowd"; "make one's way into the forest"
make
A utility to maintain, update, and regenerate related programs and files The commands to be executed are placed in a makefile
make
Brand Name or Automobile Manufacturer (Ford, Acura, BMW)
make
To proceed; to tend; to move; to go; as, he made toward home; the tiger made at the sportsmen
make
To tend; to contribute; to have effect; with for or against; as, it makes for his advantage
make
make by combining materials and parts; "this little pig made his house out of straw"; "Some eccentric constructed an electric brassiere warmer"
made
Избранное