kez

listen to the pronunciation of kez
Турецкий язык - Английский Язык
times

How many times does the bus run each day? - Otobüs her gün kaç kez çalışır?

How many times a day does that bus run? - O otobüs günde kaç kez çalışır?

time: bu kez this time. üç kez three times
time defa, kere, sefer
of times
bir kez daha
once more

Explain it once more, Jerry. - Onu bir kez daha açıkla, Jerry.

She'll try it once more. - O onu bir kez daha deneyecek.

bir kez
once

Stir once every fifteen minutes. - Her on beş dakikada bir kez karıştırın.

She was late once again. - Bir kez daha geç kalmıştı.

bu kez
this time

This time I'll try it. - Bu kez onu deneyeceğim.

I don't know if we can help Tom this time. - Bu kez Tom'a yardım edip edemeyeceğimizi bilmiyorum.

bir kez daha
once again

Let's try once again. - Bir kez daha deneyelim.

She was late once again. - Bir kez daha geç kalmıştı.

iki kez
twice

He married twice and had more than 20 children. - İki kez evlendi ve yirmiden fazla çocuğu oldu.

The committee meets twice a month. - Komite ayda iki kez toplanır.

ayda iki kez
bimonthly
bir kez
one time

Can I eat this mushroom? You can eat anything one time. - Bu mantarı yiyebilir miyim? Bir şeyi bir kez yiyebilirsin.

I have only done this one time before. - Bunu daha önce sadece bir kez yaptım.

ilk kez
first

This style of hairdressing first appeared in the early 19th century. - Kuaförlüğün bu stili 19. yüzyılın başlarında ilk kez görüldü.

I saw Yoshida for the first time in five years. - Ben, beş yıl içinde, ilk kez Yoshida ile görüştüm.

çoğu kez/zaman
usually
bir kez
ever

I promised my parents I would visit them at least once every three months. - Ebeveynlerime en az her üç ayda bir kez onları ziyaret edeceğime söz verdim.

Stir once every fifteen minutes. - Her on beş dakikada bir kez karıştırın.

bir kez
e'er
bir kez daha
one more time

Open your mouth one more time and I will beat you up! - Ağzını bir kez daha açarsan seni pataklayacağım!

Read it one more time, please. - Onu bir kez daha okuyun, lütfen.

bir kez daha
on one occasion
bir kez daha
(deyim) once and again
bir kez sor
(Bilgisayar) ask once
bir kez yumurtlayan
(Denizbilim) semelparous
bir kez çalıştır
(Bilgisayar) run once
birçok kez
several times

The two sides clashed several times. - İki taraf birçok kez çatışmaya girdi.

The telephone rang several times. - Telefon birçok kez çaldı.

bu kez
this once

I will side with you just this once. - Sadece bu kez yanında olacağım.

bu kez
in the present instance
en az bir kez
at least one time
ilk kez
for the first time

Two weeks ago, I visited Disneyland for the first time. - İki hafta önce, ilk kez Disneyland ziyaret ettim.

He went to Paris for the first time. - Paris'e ilk kez gitti.

ilk kez
first-time

Tom's a first-time offender. - Tom bir ilk kez yakalanan.

11 kez
eleven times
11. kez
11th time
11. kez
for the eleventh time
11. kez
eleventh time
16 kez
16 times
dört kez
four times
ayda iki kez
semimonthly
bir iki kez
once or twice
bir kez
for once

For once in my life, I'd like to do something right. - Hayatımda bir kez, doğru bir şey yapmak istiyorum.

Why can't you be nice for once? - Neden bir kez olsun kibar olamıyorsun?

bir kez daha
once more, yet again, once again
bir kez daha bölmek
subdivide
bir kez olarak
for this once
bir kez parlayıp sönen
(deyim) a flash in the pan
bir kez tara
(Bilgisayar) scan once
bir kez yanıp sön
(Bilgisayar) flash once
birçok kez
plenty of times

That's happened to me plenty of times. - Bu birçok kez başıma geldi.

Tom has done that plenty of times. - Tom onu birçok kez yaptı.

birçok kez
many times

We have been to Tokyo many times. - Biz birçok kez Tokyo'da bulunduk.

You can not appreciate the poem until you have read it many times. - Birçok kez okuyuncaya kadar şiiri kavrayamazsın.

birçok kez
numbers of times
haftada iki kez
semiweekly
haftada iki kez
biweekly
haftada iki kez olan
biweekly
haftada iki kez olan
semiweekly
haftada iki kez çıkan yayın
semiweekly
hepsini bir kez dene
(Bilgisayar) round robin
hepsini birer kez dene
(Bilgisayar) round robin
iki kez
two times

Although I had taken two pills two times, my headache did not go away. - İki kez iki hap almama rağmen, baş ağrım hâlâ geçmedi.

I have to change buses two times. - İki kez otobüs değiştirmek zorundayım.

iki kez
twice as

Tom drank twice as much beer as Mary did. - Tom Mary'nin içtiği kadar çok birayı iki kez içti.

iki kez kontrol etme
double check
iki kez oy veren kimse
repeater
ikinci kez evlenen insanlar
remarried people
ikinci kez evlenen kimse
digamist
ikinci kez evlenmiş
married for the second time
ikinci kez gebe kalan kadın
(Tıp) secundigravida
ilk kez kırpılan koyun
shearling
kimi kez
sometimes
on kez
deca
on kez tekrarlanan rakam
decuple
sekiz kez kaplanmış
eightyfold
son kez
last

I go into the store, and who do I see? An American friend, who immediately begins to tell me what has been going on with him since we last met. - Mağazaya gidiyorum ve kimi görüyorum? Onunla son kez buluştuğumuzdan beri kendisinde neler gittiğini bana hemen anlatmaya başlayan bir Amerikan arkadaşımı.

I'll lend you money, but mind you, this is the last time. - Sana borç para vereceğim, ama aklında bulunsun, bu son kez.

son kez
for the last time

I saw her for the last time. - Ben onu son kez gördüm.

On June 21st, 1974, José had breakfast with Liliana for the last time. - 21 Haziran, 1974'te Jose son kez Liliana ile birlikte kahvaltı yaptı.

sosyeteye ilk kez takdim edilen genç kız
deb
sosyeteye ilk kez tanıtılan delikanlı
debutant
sosyeteye ilk kez tanıtılan genç kız
debutante
çok kere/kez
1. often, frequently. 2. many times
çok kez
heaps of times
çoğu kez
mostly, mostly
çoğu kez
many times
çoğu kez
dozen of times
Английский Язык - Английский Язык
A diminutive of the female given name Kerry

She doesn't like the way he orders Kerry around either. 'Kez'll make ya one,' he'd said automatically when Madeline said she'd love a nice cup of tea.

Турецкий язык - Турецкий язык
Bir olgunun, bir olayın tekrarlandığını belirtir, defa, kere, sefer
Dikenli ot samanı
Defa, kere
öğün
çoğu kez
Birçok kere, defalarca
kez
Избранное