kalmak

listen to the pronunciation of kalmak
Турецкий язык - Английский Язык
stay

My uncle is staying in Hong Kong at present. - Amcam şu anda Hong Kong'da kalmaktadır.

It's a waste of time to stay longer. - Daha uzun kalmak zaman kaybıdır.

be
if it were left up to (someone). Kalsın
cease
abide
remain

In situations like these, it's best to remain calm. - Bu gibi durumlarda sakin kalmak en iyisidir.

You want to remain anonymous. - Anonim kalmak istiyorsun.

to be postponed
to be

Tom didn't mean to be so late. - Tom'un niyeti o kadar geç kalmak değildi.

They said they only wanted to be left alone. - Sadece yalnız kalmak istediklerini söylediler.

be left

They said they only wanted to be left alone. - Sadece yalnız kalmak istediklerini söylediler.

I just want to be left alone for a while. - Sadece bir süre yalnız kalmak istiyorum.

be inherited from
descend from
inherited from
spend time
be postponed
rest
postponed
fall to
hover over
dwell
left

They said they only wanted to be left alone. - Sadece yalnız kalmak istediklerini söylediler.

I just want to be left alone for a while. - Sadece bir süre yalnız kalmak istiyorum.

flunk
to be kept from doing (something)
wait

I prefer to walk rather than stay here waiting for the bus. - Otobüsü beklerken burada kalmaktansa yürümeyi tercih ederim.

I would rather go on foot than stay here waiting for the bus. - Otobüs bekleyerek burada kalmaktansa yaya gitmeyi tercih ederim.

tarry
stand

The train was so packed that I had to stand up during the whole trip. - Tren o kadar doluydu ki tüm gezi boyunca ayakta kalmak zorunda kaldım.

fail

In the face of ruthless competition, our business failed to survive. - Acımasız rekabet karşısında, bizim iş hayatta kalmakta başarısız oldu.

Our company failed to survive against cutthroat competition. - Firmamız kıyasıya rekabete karşı hayatta kalmakta başarısız oldu.

put up
room

In which room would you like to stay? - Hangi odada kalmak istersiniz?

be left over
to stay (in a place temporarily)
(Hukuk) to remain

In situations like these, it's best to remain calm. - Bu gibi durumlarda sakin kalmak en iyisidir.

You want to remain anonymous. - Anonim kalmak istiyorsun.

to fail (a class)
come to
to come to a halt, reach a standstill
stop
devolve
if you ask (my/his/her) opinion
leave

I chose to leave instead of staying behind. - Geride kalmak yerine terk etmeyi seçtim.

You cannot force someone to stay if they want to leave. If I want to stay, can they force me to leave? - Gitmek isteyen birini kalmaya zorlayamazsın. Eğer kalmak istersem, beni gitmeye zorlayabilirler mi?

(for a matter) to be entrusted to (someone)
survive

You were lucky to survive the attack. - Saldırıda hayatta kalmak için şanslıydınız.

If you have no food, you got to eat roots and insects in order to survive. - Yiyeceğiniz yoksa, hayatta kalmak için kökleri ve böcekleri yemek zorundasınızdır.

(for something) to be left to (someone) by (someone else)
keep to
rest with
continue
bed

I have to stay in bed all day. - Bütün gün yatakta kalmak zorundayım.

He had to stay in bed. - O yatakta kalmak zorunda kaldı.

keep

If you don't want to stay alone, I can keep you company. - Yalnız kalmak istemiyorsanız size eşlik edebilirim.

If you want to keep healthy, you should do more exercises. - Sağlıklı kalmak istiyorsan, daha çok egzersiz yapmalısın.

Let's leave it for the time being
to remain, be left; to be left over
to be content with, go no further than. kala kala only ..., no more than ... (is left): Gelmesine kala kala bir gün kaldı. There's only one day left until she comes. kaldı ki moreover, furthermore. kalsa/kalırsa
I've decided I don't want it. kalır yeri olmamak to be at least as good as
sleep

I want to stay home and sleep all day. - Evde kalmak ve bütün gün uyumak istiyorum.

Tom probably wanted to just stay at home and go to sleep. - Tom muhtemelen sadece evde kalmak ve uyumak istedi.

refuge
to remain; to be left; to be left behind; to be left over; to stay; to put up; to stick around; to be, to spend time; (sınavda) to fail; (yağmur, vb.) to stop, to cease; to be postponed (to/until); to fall to (sb); to descend from sb/sth, to be inherited
exist
lie
sojourn
stick around
persist
descend
stay at

What Tom really wanted to do was stay at home and watch TV. - Tom'un gerçekten yapmak istediği evde kalmak ve televizyon izlemekti.

Because of the storm, we had no choice but to stay at home. - Fırtınadan dolayı, evde kalmaktan başka seçeneğimiz yoktu.

to stay
geriye kalmak
remain
geç kalmak
be late

We don't want to be late. - Geç kalmak istemeyiz.

Tom said that he didn't mean to be late. - Tom amacının geç kalmak olmadığını söyledi.

maruz kalmak
be exposed to
kalma
stay

I want to stay here longer. - Burada daha uzun kalmak istiyorum.

My uncle is staying in Hong Kong at present. - Amcam şu anda Hong Kong'da kalmaktadır.

kalmak (bir yerde)
tarry
kabul etmek zorunda kalmak
concede
kanlar içinde kalmak
be drenched in blood
kapalı kalmak
to remain closed
karşısında kalmak
To stay in front
kayıtsız kalmak
Remain indifferent
kafasına takılıp kalmak
to stick in one's mind, not to leave one's mind
kalburüstüne gelmek/ kalmak
(for someone) to become outstanding, stand out
kan ter içinde kalmak
sweat blood
kapanın elinde kalmak
to sell like hot cakes, to be in great demand
karanlıka kalmak
to arrive after dark
kararsız kalmak
shilly shally
kararsız kalmak
seesaw between two opinions
kardan mahsur kalmak
snow in
karşı karşıya kalmak
to ccome up against sb/sth, to encounter
karşı karşıya kalmak
expose oneself
katır kuyruğu gibi kalmak
not to make any progress
kayıtsız kalmak
to be indifferent (to)
kayıtsız kalmak
be unmindful of
kayıtsız kalmak
be oblivious to
kâr kalmak
to remain as profit
kâğıt üzerinde kalmak
(for a project) to exist on paper only, not to get beyond the planning stage
hasret kalmak
long
bağlı kalmak
abide by
beklemede kalmak
stand by
sağ kalmak
survive
altında kalmak
swallow
aynen kalmak
remain
hayatta kalmak
survive

Tom understands what it takes to survive. - Tom hayatta kalmak için ne gerektiğini anlıyor.

We did what we had to to survive. - Hayatta kalmak için yapmak zorunda olduğumuz şeyi yaptık.

aynen kalmak
rest
uyanık kalmak
sit up
ayakta kalmak
keep up
berabere kalmak
tie
zorunda kalmak
be obliged to
arada kalmak
to be mixed up in an affair
beraber kalmak (biriyle)
stick with
ev işleri yaparak aile yanında kalmak
au pair
geç kalmak
late

Tom doesn't want to be late. - Tom geç kalmak istemiyor.

I was afraid I'd be late. - Geç kalmaktan korktum.

geç kalmak
to be late

We don't want to be late. - Geç kalmak istemiyoruz.

Tom doesn't want to be late. - Tom geç kalmak istemiyor.

hamile kalmak
conceive
hayran kalmak
enthuse
kalma
staying

Today I just feel like staying at home and doing nothing. - Canım bügün evde kalmak ve bir şey yapmamak istiyor.

I should study now, but I prefer staying on Tatoeba. - Şimdi çalışmalıyım ama Tatoeba'da kalmayı tercih ediyorum.

maruz kalmak
sustain
sokakta kalmak
1. to be left homeless, be left without a place to lay one's head. 2. to be locked out of one's house, be unable to get into one's house
yoksun kalmak
to be deprived of
gebe kalmak
conceive
geri kalmak
lag
geri kalmak
1. to stay behind, remain behind. 2. (for a timepiece) to be slow. 3. to be underdeveloped
kal
{f} remain

In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life. - Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur.

Words fly, texts remain. - Söz uçar, yazı kalır.

-e geç kalmak
be late
arada kalmak
mixed up in an affair
arada kalmak
be mixed up in an affair
arkada kalmak
to stay behind
bir yerde kalmak (su vb)
stand
devam etmek kalmak
persist
dinleme durumunda kalmak
(Askeri) maintain watch
elde kalmak
left over
elinde kalmak
remain unsold
evde kalmak
not to be able to get married
evde kalmak
stay in

Tom has to stay in the house because he has the chicken pox. - Tom su çiçeği olduğu için evde kalmak zorunda.

I want to stay in the house. - Evde kalmak istiyorum.

evde kalmak
stop in
evde kalmak
stay home

Tom can't go out drinking with the guys tonight. He has to stay home and take care of his mother. - Tom bu gece adamlarla içmek için dışarı çıkamaz. O evde kalmak ve annesine bakmak zorunda.

Does Tom have to stay home today? - Tom bugün evde kalmak zorunda mı?

gebe kalmak
(Tıp) carry in the womb
gebe kalmak
(Tıp) be pregnant
genç kalmak
stay young
gerisinde kalmak
fall astern
gerisinde kalmak
fall behind
geç kalmak
be delayed
geç kalmak
get late
güncel kalmak
(deyim) keep abreast of
hamile kalmak
(deyim) have a bun in the oven
hamile kalmak
get pregnant
hamile kalmak
become pregnant
hasret kalmak
feel the absence of
hasret kalmak
miss
hatta kalmak
hold on
hatta kalmak
hold the line
hayran kalmak
to be filled with admiration
hayran kalmak
hold-in-high-regard
hayran kalmak
be impressed
hayran kalmak
hold in high esteem
hayran kalmak
be struck with admiration
hayran kalmak
hold in esteem
hayran kalmak
filled with admiration
hayran kalmak
be filled with admiration
içinde kalmak
(deyim) engulf in
kalma
remaining from
kalma
handed down
kalma
handed down from
maruz kalmak
subject
maruz kalmak
impose upon
maruz kalmak
be predisposed
maruz kalmak
come in for
maruz kalmak
expose

In fact, the inhabitants have been exposed to radioactive rays. - Aslında, yerleşik halk radyoaktif ışınlara maruz kalmaktadır.

maruz kalmak
exposed to

In fact, the inhabitants have been exposed to radioactive rays. - Aslında, yerleşik halk radyoaktif ışınlara maruz kalmaktadır.

maruz kalmak
(Havacılık) be subjected to
maruz kalmak
imposed upon
maruz kalmak
to be exposed to, be subjected to
maruz kalmak
be subjected
mecbur kalmak
forced to
mecbur kalmak
be forced to
memnun kalmak
be satisfied
miras kalmak
pass to
nefes nefese kalmak
get out of breath
sakin kalmak
chill out
sessiz kalmak
keep silent

You have only to keep silent. - Sadece sessiz kalmak zorundasın.

He was right to keep silent. - O sessiz kalmakta haklıydı.

seyirci kalmak
look on
seyirci kalmak
stand by
soluk soluğa kalmak
gasp
susuz kalmak
without water
ter içinde kalmak at
lather
uzak kalmak
keep away
yetersiz kalmak
fall short
yoksun kalmak
forfeit
yoksun kalmak
lack
yoksun kalmak
deprived of
zorunda kalmak
obliged to
zorunda kalmak
have to

I don't want to have to warn you again. - Seni tekrar uyarmak zorunda kalmak istemiyorum.

You're just afraid you'll have to kiss Tom. - Sen sadece Tom'u öpmek zorunda kalmaktan korkuyorsun.

maruz kalmak
experience
geri kalmak
a) to stay behind b) (saat) to be slow
hayatta kalmak
live
kal
{f} remaining

Let's quickly finish the remaining work and go out for some drinks. - Kalan işi çabucak bitirelim ve dışarı biraz içmeye gidelim.

The door remaining locked up from inside, he could not enter the house. - Kapı içeriden kilitli kaldığı için, o, eve giremedi.

kal
{f} staying

I should study now, but I prefer staying on Tatoeba. - Şimdi çalışmalıyım ama Tatoeba'da kalmayı tercih ediyorum.

Kentaro is staying with his friend in Kyoto. - Kentaro, arkadaşıyla Kyoto'da kalıyor.

kal
{f} stay

I can't stay here forever. - Sonsuza dek burada kalamam.

I'd like to stay one more night. Is that possible? - Bir gece daha kalmak istiyorum. Mümkün mü?

kal
hover over
kal
devolve
yalnız kalmak
stand alone
zorunda kalmak
be obliged to do
zorunda kalmak
to be obliged to, to have to
akılda kalmak
Stick in the mind
baka kalmak
Look to the left
geri planda kalmak
being not popular
geri planda kalmak
remain in the background
içinde kalmak
stuck in

i am stuck in the elevator - asansörün içinde kaldım.

yolda kalmak
Be stranded
zarara maruz kalmak
sustain a loss
zihinde kalmak
to stay in the mind
kal
word, talk
kal
remains

He remains calm in the face of danger. - O, tehlike karşısında sakin kalır.

The problem remains to be solved. - Sorun çözülmeden kalır.

kal
snub
kalma
{i} arrearage
kalma
remaining

The reason both brothers gave for remaining bachelors was that they couldn't support both airplanes and a wife. - Her iki erkek kardeşin bekar kalmak için ileri sürdüğü neden onların hem uçaklara hem de bir eşe bakamayacaklarıydı.

She had a choice of going or remaining. - Onun gitme ya da kalma seçeneği vardı.

kalma
survival

Food, clothing and shelter are the foundations of survival. - Gıda, giyim ve barınak hayatta kalmanın temelleridir.

Adaptation is the key to survival. - Adaptasyon hayatta kalmak için anahtardır.

kalma
remaining, staying
kalma
flunk
kalma
handed down from, inherited from
kalma
dating from
kalma
left from, remaining from
kalma
abode
kalma
staying; remaining; remaining from; handed down (from); dating from
Английский Язык - Английский Язык

Определение kalmak в Английский Язык Английский Язык словарь

kal
Era
kal
Strife
Турецкий язык - Турецкий язык
Miras olarak geçmek
Sınırlanmak, bitmemek: "Amasya'da iken karşılaştığımız vaziyet yalnız Şeyh Recep Vakası ile kalmadı."- Atatürk
Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek
Sınıf geçmemek. İşlemez, yürümez duruma gelmek
Belli bir gelirle geçinmek zorunda bulunmak
Yapamamak
Olmak, herhangi bir durumda bulunmak
Herhangi bir durumu sürdürmek
Belirtilen miktarda bulunmak
Oyalanmak, vakit geçirmek
Sınırlanmak, bitmemek
Hayatını sürdürmek, yaşamak
Oturmak, yaşamak, eğleşmek: "Tam beş sene benimle beraber kaldı."- S. F. Abasıyanık
Geriye atılmak, ertelenmek: "Mahkeme ayın on sekizine kaldı."- S. F. Abasıyanık
Konaklamak, konmak
Bir şeyle kaplanmak, bir şeye bulanmak
Kök veya gövdeleri sonuna -e / -a ve -ip eki almış fiillerle sürerlik bildiren birleşik fiiller oluşturur
Geriye atılmak, ertelenmek
İşlemez, yürümez duruma gelmek
Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek: "Sıkı sıkı kucakladı ve öylece kaldı."- T. Buğra
Varlığını korumak, sürdürmek
Zaman, uzaklık veya nicelik belirtilen miktarda bulunmak: "Arabada yalnız dört çocuk kalmıştı."- O. C. Kaygılı
Görevi veya yetkisi içinde olmak, düşmek, durumu itibarıyla aşağı seviyede bulunmak
Varlığını korumak, sürdürmek: "Eniştemizin iptidai kalmış huyları da vardı."- A. Ş. Hisar
Olmak, herhangi bir durumda bulunmak: "Fatma'nın yemek çantası olmasaydı, dün aç kalmıştık."- F. R. Atay
Belli bir gelirle geçinmek zorunda bulunmak: "Refika, valide, iki kerime kaldık mı biz iki bin kuruş tekaüt maaşına."- H. Taner
Oturmak, yaşamak, eğleşmek
Bir işi belli bir noktada bırakmak, ara vermek
Konaklamak, konmak: "Hemen karargâha yerleşmezsem, ne geri dönebilir, ne de otelde kalabilirdim."- F. R. Atay
Sınıf geçmemek
Oyalanmak, vakit geçirmek: "Kısa bir süre tezgâhın önünde kaldı."- N. Cumalı
Yetinmek
durmak
kalınmak
kan ter içinde kalmak
(deyim) Yaptığı iş nedeniyle çok yorulmak ve ter içinde kalmak
antant kalmak
anlaşmak
KAL
(Osmanlı Dönemi) (A, uzun okunur) Söz
kal
Laf, söz
kal
Söz, lakırtı, laf
kal
(Osmanlı Dönemi) bir şeyi kökünden çekip koparmak, azletmek
kal
çekirge
kal
Maden külçelerinin eritilip arındırılması
kal
Koparma, sökme
kal
Söz, lakırdı, laf
kal
Koparma, sökme, kökünden söküp atma
kal
Bir alaşımdaki madenlerin erime derecesi farkından yararlanarak bunları birbirinden ayırma işlemi
kal
Söz laf
kal
Bir düşünceyi anlatabilmek için art arda söylenen kelime dizisi
kalma
Herhangi bir kimseden veya bir dönemden kalmış olan
kalma
Kalmak işi
kâl
(Osmanlı Dönemi) söz
Английский Язык - Турецкий язык

Определение kalmak в Английский Язык Турецкий язык словарь

sınıfta kalmak
Fail a class
KAL
(Askeri) kritik unsurlar listesi (key assets list)
kalmak
Избранное