küçük

listen to the pronunciation of küçük
Турецкий язык - Английский Язык
little

My little brother is watching television. - Küçük erkek kardeşim televizyon izliyor.

He is sailing a little boat on the water. - O suda küçük bir bot ile denize açılıyor.

(Hukuk) small

Image Viewer is an image viewing software. This software is a very small program. This software has basic functions only. This is translatable by Tatoeba Project users. - Image Viewer bir resim görüntüleme yazılımıdır. Bu yazılım çok küçük bir programdır. Bu yazılımda sadece basit fonksiyonlar var. Bu, Tatoeba Project kullanıcıları tarafından çevrilebilir.

He lived in a small town nearby. - Yakınlardaki küçük bir kasabada yaşıyordu.

slight

The slightest mistake may lead to a fatal disaster. - En küçük hata ölümcül bir felakete götürebilir.

My wife's hands are slightly smaller than the shop assistant's. - Eşimin elleri tezgahtarınkinden biraz daha küçük.

kid

I have three young kids. - Üç küçük çocuğum var.

That kid is a little demon. - Bu çocuk küçük bir şeytan.

mini

My DVD collection is absolutely miniscule. - Benim DVD koleksiyonum kesinlikle küçük.

child

Small children are afraid of being left alone in the dark. - Küçük çocuklar karanlıkta yalnız bırakılmaktan korkuyorlar.

According to the CRC, all people under 18 are considered to be children. - ÇHS'ye göre, 18 yaşından küçük tüm insanlar çocuk olarak kabul edilir.

baby

The baby has pretty little fingers. - Bebeğin güzel küçük parmakları var.

This little baby tore up a 10 dollar bill. - Bu küçük bebek on dolarlık bir banknot yırttı.

peanut

The boy gathered a handful of peanuts and put them in a small box. - Oğlan bir avuç yer fıstığı topladı ve onları küçük bir kutuya koydu.

young

My younger brother is watching TV. - Küçük erkek kardeşim TV izliyor.

He is five years younger than me. - O, benden beş yaş küçük.

tiny

She got me a tiny toy. - O, bana küçük bir oyuncak aldı.

Our world is only a tiny part of the universe. - Dünyamız evrenin sadece küçük bir parçasıdır.

wee

He was looking forward to spending the weekend with her in their little cottage in Somerset. - Somerset'teki küçük yazlıklarında hafta sonunu onunla geçirmeye can atıyordu.

A woman friend of ours took a trip to a small town last week. - Bizim bir bayan arkadaşımız, geçen hafta küçük bir kasabaya bir seyahat yaptı.

exiguous
piffling
frugal
incidental
small-time
weenie
lil (little)
dinkey
weensy
piccolo
(Matematik) immeasurably small
undersize
menial
(Tıp) minimus
boxy
(Tıp) mini-
paltry
poky
young, little
inconsiderable
snug
one-horse

Tom grew up in a one-horse town and was overwhelmed when he moved to the big smoke. - Küçük ve köhne bir kasabada yetişen Tom, büyük şehre yerleştiğinde sudan çıkmış balığa dönmüştü.

Tom grew up in a one-horse town. - Tom küçük ve sakin bir kasabada büyüdü.

petite
petty

I was involved in a petty argument. - Ben küçük bir tartışmaya karıştım.

I'm sick and tired of all the petty squabbling among politicians. - Politikacılar arasındaki tüm küçük çekişmelerden bıktım.

trivial
tiddly
niggardly
miniature, small-scale
minor

Because you're a minor, you can't enter. - Giremezsin, çünkü sen bir küçüksün.

It is important that a lawyer should leave no stone unturned even on minor points and harp on the same subject to achieve a break through in an impasse. - Bir avukatın zor bir durumda küçük konularda bile her taşın altına bakması ve aynı konuda sonuca ulaşmak için ısrarla belirtmesi önemlidir.

junior

She is five years junior to me. - O benden beş yıl daha küçük.

He is haughty to his juniors. - Yaşça kendinden küçük olanlara tepeden bakar.

petty, small, small-minded
fiddling
petty, minor, low-ranking
younger

He is five years younger than me. - O, benden beş yaş küçük.

My younger brother is watching TV. - Küçük erkek kardeşim TV izliyor.

minuscule
nano

An ångström is smaller than a nanometer. - Bir angstrom, nanometreden daha küçüktür.

undersized
not healthy
infra
little; small; young, little; petty, insignificant, piddling; child, kid
petite, dainty. K
piddling
remote

The scene was a tiny mountain village in a remote section of West Virginia. - Manzara Batı Virginia'nın uzak bir kesimindeki küçük bir dağ köyüydü.

infant

The archaeologists discovered over a hundred graves, a few of which belonged to infants. - Arkeologlar yüzün üzerinde mezar keşfetti, onlardan birkaçı küçük çocuklara aitti.

Mary has three infants. - Mary'nin üç tane küçük çocuğu var.

bantam
trifling
micro
little, small
insignificant
petit
dinky
compact

I want a compact car with an air conditioner. - Ben klimalı küçük bir araba istiyorum.

I'd like to rent a compact car. - Küçük bir araba kiralamak istiyorum.

scrubby
skimpy
diminutive
puisne
small for
thumbnails
smaller

Don't you have anything smaller than that? - Ondan daha küçük herhangi bir şeyin yok mu?

The population of New York is smaller than that of Tokyo. - New York'un nüfusu Tokyo'nunkinden daha küçüktür.

küçük düşürmek
humiliate

I just want to humiliate Tom. - Sadece Tom'u küçük düşürmek istiyorum.

I don't want to humiliate them. - Ben onları küçük düşürmek istemiyorum.

küçük çocuk
kid
küçük resim fırçası
pencil
küçük düşürmek
disparage
küçük düşme
humiliation
küçük düşürücü
humiliating

The war ended with a humiliating defeat for Britain. - Savaş İngiltere için küçük düşürücü bir yenilgi ile sona erdi.

You can't imagine how humiliating this is. - Bunun ne kadar küçük düşürücü olduğunu hayal bile edemezsin.

küçük şişe
vial
küçük ay
February
küçük adam
pipsqueak
küçük adam
peanut
küçük ama mükemmel
bijou
küçük düşürücü
insulting

Slanderous, defamatory, obscene, indecent, lewd, pornographic, violent, abusive, insulting, threatening and harassing comments are not tolerated. - İftira niteliğinde, küçük düşürücü, müstehcen, uygunsuz, iffetsiz, pornografik, şiddet, suistimal, hakaret, tehdit ve taciz yorumlarına katlanılmaz.

küçük düşürücü eleştirme
diatribe
küçük görmek
belittle
küçük halı
rug
küçük kimse
junior
küçük körfez
creek
küçük oda
closet
küçük ve güzel
bijou
küçük at
pony

Tom wanted me to buy him a pony. - Tom ona küçük at almamı istedi.

küçük ada
cay
küçük adam
small man
küçük aile
small family
küçük azı
(Anatomi) premolar
küçük azıdişine ait
premolar
küçük düşürücü kimse
detractor
küçük filo
escadrille
küçük göl
pond
küçük görmek
vilipend
küçük görmek
disdain
küçük görmek
patronise
küçük görmek
scorn
küçük han
(Turizm) hostelry
küçük hap
(Tıp) capsule
küçük harf
lower-case letter
küçük
(Bilgisayar) small business
küçük koy
hamlet
küçük köy
dorp
küçük oda
cabinet
küçük oda
cubicle
küçük ses
(Muzik) mic volüm
küçük suç
(Kanun) petty offence
küçük sözlük
(Bilgisayar) glossary list
küçük sözlük
glossary
küçük taş
pebbles
küçük ton
short ton
küçük ünlü uyumu
(Dilbilim) labial harmony
küçük orospu
slut
küçük olanı
lesser
Küçük Kıyamet
(Tarih) The 1509 Constantinople earthquake: an earthquake that occurred in the Sea of Marmara on September 10, 1509 at about 10 p.m
Küçük Kıyamet
(Tarih) Lesser Judgement Day
küçük abdest
small bowel
küçük adımlı kimse
one small step
küçük ayı
little bear
küçük bakır tencere
small copper pot
küçük boylu
small stature
küçük ev
maisonette
küçük görmek
underrate
küçük kahpe
little bitch
küçük kanal
small channels
küçük kokulu kavun
small muskmelon
küçük limon
small lemon
küçük masa
small table
küçük sinek
little fly
küçük tane
small grains
küçük tekke
small lodges
küçük tüfek
young guns
küçük ve sevimli (çocuk, kadın)
small and cute (children, women)
küçük yaşta izci çocuk
Boy Scout at a young age
küçük çalı kuşu
small Kinglet
küçük çaplı
minor
küçük alamecek
(Tabiat Doğa) (kuş) trumpeter finch
küçük alet
gadget
küçük aptes
urination
küçük araba
runabout
küçük araba
compact car
küçük balık
fingerling
küçük bir hediye almak istiyorum
I want to purchase a small souvenir
küçük bölge
zonula
küçük dağları ben yarattım demek
to be very conceited, be very full of oneself
küçük deve
vicuna
küçük düşürmek
detract
küçük düşürmek
debase
küçük düşürmek
lessen
küçük ev
kondo
küçük gazete
tabloid
küçük gemi
small ship
küçük gören
snorty
küçük görmek
underestimate
küçük hap
pilule
küçük harf
lower case
küçük harfle yazılı
minuscule
küçük inci
seed pearl
küçük insan
pygmy
küçük iskete
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: ispinozgiller) European serin
küçük ispanyol atı
jennet
küçük jüri
petty jury
küçük kafalılık
microcephaly
küçük kalibreli
subcalibre
küçük karanfil çiçeği
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: sevgiçiçeğigiller) wild mignonette
küçük kasa
petty cash
küçük kral
kinglet
küçük kule
turret
küçük küçük kesmek
shred
küçük küçük yemek
pick
küçük mücevher bakıyorum
I'm looking for a small piece of jewelry
küçük orman kartalı
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: kartalgiller) [syn.: küçük orman kartalı, küçük bağırgan] lesser spotted eagle
küçük para rica ediyorum lütfen
I want small bills please
küçük parmak
little finger/toe
küçük prens
princeling
küçük sakarca
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: Anserinae) lesser white-fronted goose
küçük sandal
cockleshell
küçük sandal
cockle
küçük serçe
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: Passeridae) Dead Sea sparrow
küçük sutavuğu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: sutavuğugiller) Baillon's crake
küçük suç
peccadillo
küçük suçulluğu
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: çullukgiller) jack snipe
küçük tabela
plaquette
küçük taksi
minicab
küçük uçak
grasshopper
küçük yapıt
opuscule
küçük yazı yazma aleti
micrograph
küçük yelkenli
dandy
küçük çiftlik sahibi
small holder
küçük şişe
phial
küçük düşürmek
(deyim) fuck around
küçük görmek
{f} patronize
küçük çocuk
{i} tot
küçük düşürmek
(deyim) fuck about
küçük düşürmek
score somebody off
küçük düşürmek
take somebody down a peg
küçük düşürücü
derogatory
küçük düşürücü
abject
küçük ekmek
roll
küçük görme
belittling
küçük kız
little girl
küçük dil
epiglottis
küçük düşmek
feel small
küçük düşürerek
disparagingly
küçük düşürmek
demean

I didn't mean to demean you. - Seni küçük düşürmek istemedim.

küçük düşürmek
degrade
küçük düşürmek
abase
küçük düşürmek
disgrace
küçük düşürücü
{i} mortifying
küçük düşürücü
depreciatory
küçük düşürücü
pejorative
küçük ekmek
scone
küçük görme
disdain
küçük görmek
take a dim view of
küçük harf
pilule
Турецкий язык - Турецкий язык
Çocuk
Niceliği az olan
Yaş, makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse
Kısık, parlak olmayan
Büyümesini, gelişmesini henüz tamamlamış olan
Değersiz, önemsiz
Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı
Daha az yaşlı
Küçük abdest
Daha az yaşlı: "Ortanca ve küçük ablalar ... beni, arabanın beklediği sokağa indirdiler."- R. N. Güntekin
Değersiz, önemsiz: "Bu iyi temiz, sıhhatli, küçük insanların uykusu bambaşka bir şey."- S. F. Abasıyanık
Geri aşamada
Büyümesini, gelişmesini henüz tamamlamış olan: "Düşüncesi bu noktaya gelince birdenbire Azize'nin küçük kızını hatırladı."- H. E. Adıvar. Çocuklara yapılan bir seslenme sözü
Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak olan, büyük karşıtı: "Bir aralık başımın üstünde kartaldan küçük, atmacadan büyük yırtıcı kuşlardan birinin döndüğünü gördüm."- M. Ş. Esendal
Yaş, makam, rütbe, derece bakımından daha aşağı olan kimse: "Küçüğü tümen kumandanı idi."- F. R. Atay
Niceliği az olan: "Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum."- S. F. Abasıyanık
Kısık, parlak olmayan(ses): "Küçük, tatlı bir sesle kovboy şarkıları söyledi."- R. H. Karay
Niteliği aşağı olan, bayağı
fıcık
(Hukuk) MİNOR
MiNi
Küçük Kıyamet
(Tarih) 10 Eylül 1509 günü İstanbul'da gerçekleşen büyük yıkıma yol açmış depreme verilen ad
Küçük kan dolaşımı
Küçük kan dolaşımı, kalbin sağ karıncık kısmından çıkan kirli kanın akciğer toplar damarını izleyerek akciğere gelmesi ve akciğerlerde temizlenmesi sonucunda kalbin sol kulakçık bölümüne dökülmesi olayına denir
küçük hindistan cevizi
(Botanik, Bitkibilim) Muskat, küçük Hindistan cevizi (Myristica) ya da Hint cevizi portakal ağacına benzeyen, anavatanı Banda Adaları olan bir tropik ağaç cinsidir. Hindistan ceviziyle ilgisi yoktur
küçük ünlü uyumu
Türkçe bir kelimede düz ünlülerden (a, e, ı, i) sonra düz ünlülerin, yuvarlak ünlülerden (o,o,u,u) sonra dar yuvarlak (u,u) veya düz geniş (a,e) ünlülerin gelmesi: Evler. Etek. Salkımlar. Ördek, Okul, Sucuların gibi
KÜÇÜK AVARYA
(Hukuk) Hususi avarya; büyük avaryadan sayılmayan ve yolculuğun olağan yükümlerinden olmayan hasarlar ve giderler
küçük bey
Çıtkırıldım, şımarık genç
küçük hanım
Evin kızı veya genç gelini
Küçük dil
uvula
Küçük düşürme
terzil
Küçük düşürücü
alçaltıcı
Küçük harf
minüskül
Küçük harf
majüskül
Küçük kilise
şapel
Küçük köpek
oşik
Küçük köpek
fifi
Küçük köpek
zaar
Küçük köpek
bocu
Küçük sözlük
vokabüler
Küçük sözlük
lügatçe
Küçük çocuk
cırbağa
Küçük çocuk
kirt
Küçük çocuk
masum
Küçük çocuk
tıfl
Küçük çocuk
tufeyl
Küçük çocuk
(Osmanlı Dönemi) TIFL
Küçük çocuk
sabi
Küçük çocuk
tıfıl
Küçükler
(Osmanlı Dönemi) SIGAR
küçük dil
Damak eteğinin ortasında bulunan küçük uzantı
küçük harf
Büyük harflerden ayrı biçimde yazılan harf, minüskül