isyancı

listen to the pronunciation of isyancı
Турецкий язык - Английский Язык
{s} rebellious
rebel

Rebel forces prepared to fight. - İsyancı kuvvetler döğüşmek için hazırlandı.

All rebels were already dead. - Tüm isyancılar zaten ölmüştü.

mutineer
mutinous
rioter

The rioters threw cobblestones. - İsyancılar kaldırım taşlarını fırlattı.

The rioters beat him badly. - İsyancılar onu kötü yendi.

insurgent

About thirty insurgents were killed. - Yaklaşık otuz isyancı öldürüldü.

rebel, mutineer; rebellious
insurrectionist
insurrectional
insurrectionary
isyancılar
rebels
Турецкий язык - Турецкий язык
Baş kaldırıcı (kimse), asi
isyancı
Избранное