ends

listen to the pronunciation of ends
Английский Язык - Турецкий язык
(Argo) para
(Bilgisayar) bitişi
(Bilgisayar) bitiş
(Denizbilim) çıma
(Bilgisayar) sonu

Tom ve Mary sonunda kavuşabilmek için savaştılar. - Tom and Mary struggled to make ends meet.

bitip
end
son

Uluslararası dil Esperanto, 1887'nin sonlarında herkese gösterildi. - The international language Esperanto appeared in public at the end of 1887.

Derinleşen ekonomik krizin görünürde bir sonu var mı? - Is there any end in sight to the deepening economic crisis?

end
sona ermek

Öyle sona ermek zorunda değildi. - It didn't have to end like that.

Bir rüyayı yaşıyorsun ve rüya sona ermek üzere. - You are living a dream, and the dream is about to end.

end

Tom ve Mary koltuğun zıt uçlarında oturdular. - Tom and Mary sat at opposite ends of the couch.

NASA Galileo'nunkine benzeyen jeneratörler taşıyan 22 uzay uçuşunun üçünün kazayla sonuçlandığını söylüyor. - NASA says three of 22 space missions that carried generators similar to Galileo's ended in accidents.

end
son vermek

Sami kendi hayatına son vermek istedi. - Sami wanted to end his life.

Ben tartışmaya bir son vermek istiyorum. - I want to put an end to the quarrel.

end
bitmek

Hastane inşaatı bitmek üzere. - The construction of the hospital is about to end.

Tatil bitmek üzeredir. - The vacation is close to an end.

end
son bulmak
end
sona erdirmek

Fadıl evliliği sona erdirmek istedi. - Fadil wanted to end the marriage.

Eisenhower, savaşı sona erdirmek için mücadele etti. - Eisenhower had campaigned to end the war.

end
{f} bitirmek

Hakem maçı bitirmek için düdüğünü çaldı. - The referee blew his whistle to end the match.

Bu kavgayı bitirmek istiyorum. - I'd like this fight to end.

ends with
(Bilgisayar) son harfi
ends with
(Bilgisayar) ile biten
ends with
(Bilgisayar) sonu
ends with
(Bilgisayar) bununla biter
ends with
(Bilgisayar) son karakter
ends with
(Bilgisayar) ile biter
ends with
(Bilgisayar) biter

Benim dilimde , virgül, ; noktalı virgül, : iki nokta üstüste, ... üç nokta şeklinde adlandırılır ve bu cümle bir noktayla biter. - In my language, the , is called comma, the ; is called semicolon, : is called colon, ... are called ellipsis, and this sentence ends with a period.

ends with
(Bilgisayar) bitsin
ends and means
Amaçlar ve araçlar: "The ends justify the means. - Amaca giden her yol mubahtır."
ends justify means
Başarıya giden her yol mubahtır
ends of
sona erer
ends with
uçları
ends position
uç konumu
end
{i} taraf

Aziz Augustine tarafından yazılan İtiraflar bize ortodokslukta biten entelektüel arayışın zamansız bir hikayesini anlatır. - Confessions by St. Augustine tells us the timeless story of an intellectual quest that ends in orthodoxy.

Haziran ayı sonuna kadar tarafların ilke anlaşmasına varmaları gereklidir. - The two sides must reach an agreement in principle by the end of June.

end
{i} sonuç

O, kendini öldürmeye çalıştı fakat o başarısızlıkla sonuçlandı. - He tried to kill himself but it ended in failure.

Sonunda her şeyin iyi sonuçlanacağını ümit ediyorum. - I hope everything will turn out well in the end.

end
{f} son ver

Yakın gelecekte, AIDS'e son verebileceğiz. - In the near future, we will be able to put an end to AIDS.

Bu tartışmaya bir son verelim. - Let's put an end to this discussion.

end
ölmek

Sonunda ölmek istemiyorum. - I don't want to end up dead.

end
akıbet
end
kalıntı
end
(Bilgisayar) durdur

Sevilmek, tüketilmektir. Sevmek tükenmez yağ ile ışık vermektir. Sevilmek, varlığı durdurmak, sevmek katlanmaktır. - To be loved is to be consumed. To love is to give light with inexhaustible oil. To be loved is to stop existing, to love is to endure.

Kim faturayı ödemeyi durdurdu? - Who ended up paying the bill?

end
(Bilgisayar) bitir

Toplantıyı bitirmemizi önerdim. - I suggested that we bring the meeting to an end.

Hakem maçı bitirmek için düdüğünü çaldı. - The referee blew his whistle to end the match.

end
arka

Kimin arkadaşlara ihtiyacı var! Onlar sonunda sana ihanet edeceklerdir sadece. - Who needs friends! They'll just betray you in the end.

Arkadaşlığımızı bitirmeye karar verdim. - I've decided to end our friendship.

end
kalkmak
end
bitiş

Bitişi çok daha ilginçtir. - The ending is much more interesting.

İyi bir başlangıç iyi bir bitiş yapar. - A good beginning makes a good ending.

end
dikine
end
(Bilgisayar) dur

Sıranın sonunda durdu. - He stood at the end of the line.

Sıranın sonunda durdum. - I stood at the end of the line.

end
tamam olmak
end
neticelenmek
end
art

Küçük araba artışı sona eriyor. - The small car boom is ending.

Tom her hafta eşinden belirli bir miktar cep harçlığı alır. Haftanın sonunda artan parayı kumbarasına koyar. - Tom receives a certain amount of pocket money from his wife every week. He puts whatever remains at the end of the week into his piggy bank.

end
gayesiz
end
dip

Diplomatik diyalog çatışmayı bitirmeye yardımcı oldu. - Diplomatic dialogue helped put an end to the conflict.

Müzakerelerin amacı, iki ülke arasındaki en kötü diplomatik krizin sona ermesi. - The negotiations are aimed at ending the worst diplomatic crisis between the two countries.

end
mütemadiyen
end
(Bilgisayar) end
end
mahvetmek
end
bitiş noktası
end
nokta koymak
end
nihayete ermek
end
hedef

Günün sonunda, hedefler basittir: emniyet ve güvenlik. - At the end of the day, the goals are simple: safety and security.

Sonunda hedefine ulaştı. - She has finally achieved her end.

end
öldürmek
end
işsiz
odds and ends
öteberi
try to make ends meet
geçim derdine düşmek
end
{i} mec. ölüm, son
beam with both ends built in
her iki ucu ankastre kiriş
burn the candle at both ends
gecesini gündüzüne katmak
end
son kısım
end
bitiş çekidi
end
son çekit
end
bitim

Onlar performansın bitiminden önce ayrıldılar. - They left before the end of the performance.

O, filmin bitiminde çok farklı. - She's very different at the end of the movie.

end
{f} bit

Hayat hiç bitmez fakat dünyadaki hayat biter. - Life never ends but earthly life does.

Onların tartışması sonunda berabere bitti. - Their argument eventually ended in a draw.

end
amaç

Atom enerjisi barışçıl amaçlar için kullanılabilir. - Atomic energy can be used for peaceful ends.

end
uç çekit
make both ends meet
idare etmek
make ends meet
geçinebilmek
make ends meet
kıt kanaat geçinmek

Kıt kanaat geçinmek için çok çalıştık. - We worked hard to make ends meet.

Tom ve karısı kıt kanaat geçinmek için her ikisi çalışmak zorunda. - Tom and his wife both have to work to make ends meet.

odds and ends
ıvır zıvır
odds and ends
ufak tefek şey

Oda ufak tefek şeylerle dolu. - The room is full of odds and ends.

odds and ends
ufak tefek şeyler

Oda ufak tefek şeylerle dolu. - The room is full of odds and ends.

play both ends against the middle
şeytana külahı ters giydirmek
end
{i} ölüm

Onun ölümü tarihimizde bir dönemin bitişini gösterir. - His death marks the end of a chapter in our history.

Roman bir kahramanın ölümü ile sona erer. - The novel ends with the heroine's death.

Alls well that ends well
Sonu iyi şekilde biten her şey iyidir
all's well that ends well
(Atasözü) Sonu iyi biten her şey iyidir
at loose ends
boşta
be at loose ends
k. dili 1. meşgul olmamak, boş olmak. 2. boşta gezmek
beam ends
kiriş uçları
burn the candle at both ends
fazla çalışmak. hold a ~ He doesn´t hold a candle to her. Onun eline su dökemez
end
{i} erek
end
sona
end
sonuna kadar

Patron sekreterine hafta sonuna kadar iyi bir fikirle gelmesini söyledi. - The boss told his secretary to come up with a good idea by the end of the week.

Sonuna kadar kalmak zorunda değilsiniz. - You don't have to stay to the end.

end
ucu
end
(Tekstil) Dokuma kumaştaki tek bir çözgü ipliği
end
{i} kafa

Kafamız allak bullak olmuş durumda. - We're at our wits' end.

i will make ends meet.
i yapacak karşılamak biter
leave at loose ends
gevşek ucunda bırakın
make both ends meet
geliri gidere denkleştirmek
make both ends meet
ayağını yorganına göre uzatmak
make both ends meet
iki yakayı bir araya getirebilmek
make both ends meets
(deyim) para açısından idare etmek (to have enough money to pay for your basic expensesMy wages were so löw that İ had to take a second job just to make ends meet)
make ends meet
İki yakayı bir araya getirmek
make ends meet
Kıt kanaat geçinmek, ancak ihtiyaçları karşılayacak kadar paraya sahip olmak
meeting end to end or at the ends
Toplantı sonunda bitirmek veya ucunda
odds and ends
Takım halinde olmayan, ordan burdan toplama şeyler

Eveything is all odds and ends in my kitchen cabinet.

odds ans ends
(deyim) ufak tefek işler
play both ends against the middle
kendi çıkarı için başkalarını birbirine düşürmek
split ends
Saç tellerinin uçlarındaki kırıklar

Split ends can be caused by using straightening irons.

the ends
biter
third person singular of end
üçüncü kişi sonunda tekil
tie up loose ends
Bir işin yarım kalmış son kısımlarını bitirmek, halletmek. "Have you finished the survey? - Just about. İ have to tie up some loose ends and print the report."
to make ends meet
yapmak için bir araya biter
where the speech ends
sözün bittiği yer
all's well that ends well
(deyim) atasozu- sonuc iyi olursa daha once olanlar unutulur,onemli olan sonuctur
be at loose ends
serbest olmak, (birinin) bir işi olmamak
burnt the candle at both ends
fazla seçeneği olmamak
burnt the candle at both ends
kaçış olmamak
clear up loose ends
(deyim) kucuk isleri bitirmek,karar verilemeyen bazi isleri sonuclandirmak
end
sonuca ulaşmak
end
bitme

Bu iş iyi bitmeyecek. - This is not going to end well.

Hayat hiç bitmez fakat dünyadaki hayat biter. - Life never ends but earthly life does.

end
sonuç netice
end
{i} so
end
{i} izmarit
end
encam
end
(Tekstil) 1. uç 2. son
end
baş

İyi başlayan iyi biter. - A good beginning makes a good ending.

Başlangıcı olanın sonu da vardır. - Whatever has a beginning also has an end.

end
{f} sonuçlanmak

Yaklaşık olarak her dört evlilikten üçü boşanmayla sonuçlanmaktadır. - About three out of every four marriages end in divorce.

Onun gibi sonuçlanmak ister misin? - Do you want to end up like her?

end
tos vuruşu gibi baş başa
end
end onbaş başa
end
end to endsıra ile veya uç uca dizilmiş
end
(Tıp) Son, uç, herhangi bir oluşumun sonu veya ucu
end
(Tıp) (o) içinde içine
end
nihayetlenmek
end
finisaj
end
tam pruvada
end
finiş
end
yok etmek
end
{i} son, nihayet
end
meram
end
Son / durdur / bitir
end
end for end uçları ters çevrilmiş
end
{i} gaye, amaç; niyet, maksat
gain one's ends
amacına ulaşmak
loose ends
sonuçlandırılmamış işler
loose ends
yarım kalmış işler

Yarım kalmış işleri sevmiyorum. - I don't like loose ends.

Tom bazı yarım kalmış işleri bağlayacak. - Tom is going to want to tie up some loose ends.

loose ends
yarım kalmığ işler
make both ends meet
iki yakası bir araya gelmek
make both ends meet
geçinmek
make both ends meet
kazancı masrafına yetişmek, idare etmek
make m ends meet
(deyim) (both) iki ucunu bir araya getirmek,gecinebilmek
odds and ends
(deyim) ufak tefek isler
odds and ends
döküntüler
odds and ends
(deyim) ufak tefek seyler,oteberi
on her beam ends
yalpaya düşmüş
on her beam ends
alabora olurcasına yan yatmış
on one's beam ends
sıfırı tüketmiş
on one's beam ends
para sıkıntısında
on one's beam ends
sıfırı tüketmek
on one's beam ends
eli darda
partition between plate ends
(İnşaat) kenar izolesi
please curl the ends inward
uçları içe kıvırın lütfen
split ends at
(Bilgisayar) bölme bitişi
tie up loose ends
(deyim) kucuk isleri bitirmek,karar verilemeyen bazi isleri sonuclandirmak
uniformity of ends
renk değişmezliği
uniformity of ends
(Tekstil) renk birliği, renk değişmezliği (parti boyunca)
uniformity of ends
renk birliği
Английский Язык - Английский Язык
In some quadrille dances the couple facing the band and the couple with their backs to the band are the ends The other couples are Sides
Double-ended (DE) or single-ended (SE) Double-ended cars can be operated from either end of the car Single-ended cars have a definite front and a back, and require a loop or wye track to turn around The choice of endedness was dictated primarily by a system's track layout
the last few centimeters (one inch) of hair, furthest away from the scalp
destination, home (pon de ends = at home)
Last 5-6 feet of the lane where the pins stand Correct term is "back ends "
Used for expressing the amount of warp yarns in a fabric
In braiding, the number of essentially parallel wires or threads on a carrier
third person singular of end
(n) Money; derived from making ends meet
(n) Money, derived from making ends
plural of end
ends up
Third-person singular simple present indicative form of end up
ends of the earth
{i} most distant regions of the earth
3' ends
plural form of 3' end
End
A key that when pressed causes the cursor to go to the last character of the current line
all's well that ends well
Even though something may have had problems or unexpected steps, it is okay as long as the finished product is okay
at loose ends
in an uncertain position or situation

I am really at loose ends about this choice, I am between the proverbial rock and hard place.

back ends
plural form of back end
baulk ends
plural form of baulk end
beam-ends
The ends of the transverse beams of a ship

Note: A ship is on her beam-ends when she has heeled over such that the beams are vertical and she cannot be brought back to an upright position.

bitter ends
plural form of bitter end
blank ends
plural form of blank end
burn one's candle at both ends
To work extremely or excessively hard; to work too hard for good health or peace of mind

She has been burning her candle at both ends lately, trying to put it together on time.

dead ends
plural form of dead end
end
A period of play in which each team throws eight rocks, two per player, in alternating fashion
end
An ideal point of a graph or other complex
end
: To finish, terminate

Is this movie ever going to end?.

end
Death
end
The position at the end of either the offensive or defensive line, a tight end, a split end, a defensive end
end
One of the two parts of the ground used as a descriptive name for half of the ground
end
A purpose, goal, or aim

For some people, knowledge is a means to an end; for others, it is an end in itself.

end
The final point of something in space or time

they followed him... into a sort of a central hall; out of which they could dimly see other long tunnel-like passages branching, passages mysterious and without apparent end.

end
: To finish, terminate (something or someone)

When your sickness is your soul.

extra ends
Overtime in a tied game
front ends
plural form of front end
go to the ends of the earth
To do everything possible to achieve something

You'd go to the ends of the earth to be with us.

loose ends
Leftover items that have not been addressed or attended to

I would have liked to stay later and tie up some of the loose ends.

make ends meet
to have enough money to cover expenses; to get by financially; to get through the pay period (sufficient to meet the next payday)

Although most of the poor and displaced in Khartoum struggle to make ends meet, a very small number not only find work, but form small co-operatives.

making ends meet
Present participle of make ends meet.. To be able to spend within one's means
odds and ends
Miscellaneous things

The garage was filled with a random assortment of odds and ends.

play both ends against the middle
Alternative form of play both sides against the middle
split ends
plural form of split end
standing ends
plural form of standing end
the ends justify the means
Alternative form of the end justifies the means
tie up loose ends
To deal with the minor consequences of a previous action; to tidy up, finish, or complete

Removing her name from the mailing list was her way of tying up loose ends.

tight ends
plural form of tight end
working ends
plural form of working end
end
Result
end
{v} to come to a conclusion, conclude, finish
end
{n} a design, point, conclusion, event, death
All's well that ends well
(Edebiyat) All's Well That Ends Well is a play by William Shakespeare. It is believed to have been written between 1604 and 1605,[1] and was originally published in the First Folio in 1623. Though originally the play was classified as one of Shakespeare's comedies, the play is now considered by some critics to be one of his problem plays, so named because they cannot be neatly classified as tragedy or comedy
make both ends meet
Make (both) ends meet: Earn just enough money to live on
make ends meet
Barely earn enough money to survive, live on the edge of poverty
tie up loose ends
(Tekstil) Finish a project, complete the details of some work, finishing touch. "Have you finished the survey? - Just about. I have to tie up some loose ends and print the report."
All's Well that Ends Well
a humorous play by William Shakespeare about the relationship between the two main characters, Helena and Bertram. People sometimes use the expression "All's Well that Ends Well" to say that a difficult situation has ended with a good result
all's well that ends well
the scenario has come to a happy ending
back ends
Usually refers to the far end portion of the lane where the most hook can occur If the backends are very dry, the ball will continue to hook with power for most players; if the back ends are tight, most players will see more deflection in the pocket and fewer strikes
back ends
Last 5-6 feet of the lane, including the pin deck (ends)
beam-ends
means heeled over on the side so that the deck is almost vertical
beam-ends
(nautical) at the ends of the transverse deck beams of a vessel; "on her beam-ends"
both ends
both sides, two ends
burn the candle at both ends
hold the rope at both ends; waste energy
burnt the candle at both ends
has no more options, has no way out
can hardly make ends meet
barely pays his bills each month, cannot really afford much
could hardly make ends meet
barley earned enough money to pay his bills, barely earned enough to survive
end
1 An individual warp yarn in woven fabric 2 An individual pile yarn in tufted carpet 3 A roll end, or short length of carpet; or a remnant The process of penetrating a bundle of fibers comprising a yarn with latex adhesive Proper encapsulation prevents fuzzing or pilling See bundle wrap
end
a final state; "he came to a bad end"; "the so-called glorious experiment came to an inglorious end"
end
When something happens for hours, days, weeks, or years on end, it happens continuously and without stopping for the amount of time that is mentioned. He is a wonderful companion and we can talk for hours on end
end
If a process or person has reached the end of the road, they are unable to progress any further. Given the results of the vote, is this the end of the road for the hardliners in Congress?
end
This token is needed to mark the end of a dam specification, a particular reach, a species or stock specification, and equations
end
If something is at an end, it has finished and will not continue. The recession is definitely at an end
end
put an end to; "The terrible news ended our hopes that he had survived"
end
the end of your tether: see tether to burn the candle at both ends: see candle to make your hair stand on end: see hair a means to an end: see means to be on the receiving end: see receive to get the wrong end of the stick: see stick to be at your wits' end: see wit. closed end trust Land's End open end trust
end
That which is sought, or the object of pursuit Aristotle maintains that all our pursuits aim ultimately at ends that are sought or desired intrinsically, i e for their own sakes, and that the greatest of these intrinsic goods is happiness Things sought not for their own sake but for the sake of something else are desired extrinsically or instrumentally, as means
end
A portion of a curling game that is completed when each team has thrown eight stones and the score has been decided A game consists of a specific number of ends, usually 6,8 or 10
end
The object aimed at in any effort considered as the close and effect of exertion; ppurpose; intention; aim; as, to labor for private or public ends
end
a final part or section; "we have given it at the end of the section since it involves the calculus"; "Start at the beginning and go on until you come to the end"
end
bring to an end or halt; "She ended their friendship when she found out that he had once been convicted of a crime"; "The attack on Poland terminated the relatively peaceful period after WWI"
end
End is used to refer to either of the two extreme points of a scale, or of something that you are considering as a scale. At the other end of the social scale was the grocer, the village's only merchant The agreement has been criticised by extremist groups on both ends of the political spectrum
end
The two ends of something long and narrow are the two points or parts of it that are furthest away from each other. The company is planning to place surveillance equipment at both ends of the tunnel A typical fluorescent lamp is a tube with metal electrodes at each end
end
one of two places from which people are communicating to each other; "the phone rang at the other end"; "both ends wrote at the same time"
end
If you say that something ends at a particular point, you mean that it is applied or exists up to that point, and no further. Helen is also 25 and from Birmingham, but the similarity ends there
end
be the end of; be the last or concluding part of; "This sad scene ended the movie"
end
This statement will terminate the program upon its execution
end
The Extended National Database is based on a partnership of Welsh SMRs and the RCAHMW that have agreed to exchange core data from their computerised databases
end
{f} bring to a conclusion; complete, finish, conclude; cease
end
the surface at either extremity of a three-dimensional object; "one end of the box was marked `This side up'"
end
atthangamo: annihilation, disappearance; gone to rest, gone out of existence
end
To bring to an end or conclusion; to finish; to close; to terminate; as, to end a speech
end
When a situation, process, or activity ends, or when something or someone ends it, it reaches its final point and stops. The meeting quickly ended and Steve and I left the room Talks have resumed to try to end the fighting + ending end·ing The ending of a marriage by death is different in many ways from an ending occasioned by divorce
end
An offensive lineman on the very end of the line of scrimmage (there are two, one on each end of the line) The ends block defensive linemen to open up holes for the runner, and guard the quarterback On professional teams, the end on the right side is referred to as a 'tight' end, as he lines up close to the tackle The end on the left side is out farther to go out for passes, and is called a wide receiver
end
One of the yarns of the worsted warp in a Brussels carpet
end
= Endurance
end
If something comes to an end, it stops. The cold war came to an end
end
either extremity of something that has length; "the end of the pier"; "she knotted the end of the thread"; "they rode to the end of the line"
end
If someone ends it all, they kill themselves. He grew suicidal, thinking up ways to end it all
end
A combining form signifying within; as, endocarp, endogen, endocuneiform, endaspidean
end
An optional keyword that ends the software object specification in a PSF No value is required
end
A warp end is one warp thread of the prepared warp
end
If you consider something to be an end in itself, you do it because it seems desirable and not because it is likely to lead to something else. While he had originally traveled in order to study, traveling had become an end in itself
end
Extreme part
end
If you say that something bad is not the end of the world, you are trying to stop yourself or someone else being so upset by it, by suggesting that it is not the worst thing that could happen. Obviously I'd be disappointed if we don't make it, but it wouldn't be the end of the world
end
a position on the line of scrimmage; "no one wanted to play end" the part you are expected to play; "he held up his end" a piece of cloth that is left over after the rest has been used or sold a final part or section; "we have given it at the end of the section since it involves the calculus"; "Start at the beginning and go on until you come to the end" the concluding parts of an event or occurrence; "the end was exciting"; "I had to miss the last of the movie" a boundary marking the extremities of something; "the end of town" either extremity of something that has length; "the end of the pier"; "she knotted the end of the thread"; "they rode to the end of the line" the surface at either extremity of a three-dimensional object; "one end of the box was marked `This side up'" one of two places from which people are communicating to each other; "the phone rang at the other end"; "both ends wrote at the same time" (football) the person who plays at one end of the line of scrimmage; "the end managed to hold onto the pass" a final state; "he came to a bad end"; "the so-called glorious experiment came to an inglorious end" the point in time at which something ends; "the end of the year"; "the ending of warranty period" bring to an end or halt; "She ended their friendship when she found out that he had once been convicted of a crime"; "The attack on Poland terminated the relatively peaceful period after WWI" put an end to; "The terrible news ended our hopes that he had survived" have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense; either spatial or metaphorical; "the bronchioles terminate in a capillary bed"; "Your rights stop where you infringe upon the rights of other"; "My property ends by the bushes"; "The symphony ends in a pianissimo" be the end of; be the last or concluding part of; "This sad scene ended the movie
end
the concluding parts of an event or occurrence; "the end was exciting"; "I had to miss the last of the movie"
end
to not do something anymore -- " started with $5500 and ended with $1750?" (183)
end
To come to the ultimate point; to be finished; to come to a close; to cease; to terminate; as, a voyage ends; life ends; winter ends
end
If you end by doing something or end in a particular state, you do that thing or get into that state even though you did not originally intend to. They ended by making themselves miserable They'll probably end back on the streets
end
If you are thrown in at the deep end, you are put in a completely new situation without any help or preparation. If you jump in at the deep end, you go into a completely new situation without any help or preparation. It's a superb job. You get thrown in at the deep end and it's all down to you
end
Point beyond which no procession can be made; conclusion; issue; result, whether successful or otherwise; conclusive event; consequence
end
Constant associated with the key code value for the End key (35)
end
If an object ends with or in a particular thing, it has that thing on its tip or point, or as its last part. It has three pairs of legs, each ending in a large claw
end
The end of something such as a period of time, an event, a book, or a film is the last part of it or the final point in it. The £5 banknote was first issued at the end of the 18th century The report is expected by the end of the year You will have the chance to ask questions at the end
end
These mark an index entry as the beginning or end of a range The index entries must match exactly for MakeIndex to recognize them Example: \sidx[begin]{future}[Cohen, Leonard] \sidx[end]{future}[Cohen, Leonard] will typeset as something like future, Cohen, Leonard, 65--94
end
An end to something or the end of it is the act or result of stopping it so that it does not continue any longer. The French government today called for an end to the violence I was worried she would walk out or bring the interview to an end Francis fined him two weeks' wages and said: `That's the end of the matter.'
end
A journey, road, or river that ends at a particular place stops there and goes no further. The road ended at a T-junction
end
the last section of a communication; "in conclusion I want to say "
end
Purpose
end
If you say that someone or something ends a period of time in a particular way, you are indicating what the final situation was like. You can also say that a period of time ends in a particular way. The markets ended the week on a quiet note The evening ended with a dramatic display of fireworks
end
To destroy; to put to death
end
Equivalent Nitrogen Depth, or Equivalent Narcotic Depth Used by Nitrox and Trimix divers The (different) depth at which air would cause as much narcotic effect as the gas you are using at maximum depth For a 14/33 trimix (helium-air), the END is 180 feet where the MOD (maximum operating depth) is 297 feet @ 1 4 ppO2
end
(football) the person who plays at one end of the line of scrimmage; "the end managed to hold onto the pass"
end
If you refer to a particular end of a project or piece of work, you mean a part or aspect of it, for example a part of it that is done by a particular person or in a particular place. You take care of your end, kid, I'll take care of mine
end
To put an end to something means to cause it to stop. Only a political solution could put an end to the violence
end
the state of affairs that a plan is intended to achieve and that (when achieved) terminates behavior intended to achieve it; "the ends justify the means"
end
No end means a lot. Teachers inform me that Tracey's behaviour has improved no end
end
similar to an inning in baseball One end is complete when all 16 rocks (eight per team) have been thrown to one end A game is usually eight ends, or about two hours Championship games are 10 ends, or about 2 1/2 hours After each end, the score is determined
end
An end is the purpose for which something is done or towards which you are working. The police force is being manipulated for political ends Now the government is trying another policy designed to achieve the same end
end
Extreme line
end
A single fiber, strand, roving or yarn being or already incorporated into a product An end may be an individual warp yarn or cord in a woven fabric In referring to aramid and glass fibers, an end is usually an untwisted bundle of continuous filaments
end
6. If something such as a book, speech, or performance ends with a particular thing or the writer or performer ends it with that thing, its final part consists of the thing mentioned. His statement ended with the words: `Pray for me.' The book ends on a lengthy description of Hawaii Dawkins ends his discussion with a call for liberation The memo ends: `Please give this matter your most urgent attention.'
end
To form or be at the end of; as, the letter k ends the word back
end
To finish, terminate
end
e g , out of the first end thereof, out of the first available funds
end
{i} completion, termination; purpose, aim; death
end
Termination of being; death; destruction; extermination; also, cause of death or destruction
end
If you find it difficult to make ends meet, you can only just manage financially because you hardly have enough money for the things you need. With Betty's salary they barely made ends meet
end
Either of two players who line up on opposite sides of the offensive or defensive line
end
be the end of; be the last or concluding part of; "This sad scene ended the movie
end
A round of play, in which eight stones are delivered by each team from one end of the sheet When an end is complete, the stones are scored and play proceeds from the other end of the sheet There are usually 10 ends in a game, but an extra end is played if the game is tied
end
If a situation or event ends in a particular way, it has that particular result. The incident could have ended in tragedy Our conversations ended with him saying he would try to be more understanding Shares ended 1.7 per cent firmer on the Frankfurt exchange
end
The other end is one of two places that are connected because people are communicating with each other by telephone or writing, or are travelling from one place to the other. When he answered the phone, Ferguson was at the other end Make sure to meet them at the other end
end
In the context of PD diagrams, the end symbol represents the termination of a procedure See also Procedure
end
When sixteen stones have come to rest Similar to an inning in baseball
end
a piece of cloth that is left over after the rest has been used or sold a final part or section; "we have given it at the end of the section since it involves the calculus"; "Start at the beginning and go on until you come to the end"
end
Problems in sentence structure of 'begin' and 'case' Frankly speaking, matz have tried to use the variable 'end' several time only to have had a terrible time Then, he examined to change to the grammar with {} for a time, but every time he abandoned it for the part of grammar of 'begin' and 'case' with no beauty To tell the truth, this might be the first reason -SugHimsi
end
a piece of cloth that is left over after the rest has been used or sold
end
The extreme or last point or part of any material thing considered lengthwise (the extremity of breadth being side); hence, extremity, in general; the concluding part; termination; close; limit; as, the end of a field, line, pole, road; the end of a year, of a discourse; put an end to pain; opposed to beginning, when used of anything having a first part
end
You can refer to someone's death as their end, especially when you are talking about the way that they died or might die. Soon after we had spoken to this man he had met a violent end
end
If a period of time ends, it reaches its final point. Its monthly reports on program trading usually come out about three weeks after each month ends The first figure shows sales for week ending July
end
If you describe something as, for example, the deal to end all deals or the film to end all films, you mean that it is very important or successful, and that compared to it all other deals or films seem second-rate. It was going to be a party to end all parties
end
have an end, in a temporal, spatial, or quantitative sense; either spatial or metaphorical; "the bronchioles terminate in a capillary bed"; "Your rights stop where you infringe upon the rights of other"; "My property ends by the bushes"; "The symphony ends in a pianissimo"
end
You say in the end when you are saying what is the final result of a series of events, or what is your final conclusion after considering all the relevant facts. I toyed with the idea of calling the police, but in the end I didn't
end
Something that is on end is upright, instead of in its normal or natural position, for example lying down, flat, or on its longest side
end
A period of play in which each team throws 8 rocks, 2 per player, in alternating fashion
end
You say at the end of the day when you are talking about what happens after a long series of events or what appears to be the case after you have considered the relevant facts. At the end of the day it's up to the Germans to decide
end
a boundary marking the extremities of something; "the end of town"
end
A warp yarn This is a 126 end (per inch) fabric
end
a position on the line of scrimmage; "no one wanted to play end"
end
The end of a long, narrow object such as a finger or a pencil is the tip or smallest edge of it, usually the part that is furthest away from you. He tapped the ends of his fingers together She let the long cone of ash hang at the end of her cigarette. = tip
end
The real or apparent good for the sake of which an action is undertaken; purpose; goal
end
the part you are expected to play; "he held up his end"
end
That which is left; a remnant; a fragment; a scrap; as, odds and ends
end
the point in time at which something ends; "the end of the year"; "the ending of warranty period"
left no loose ends
left nothing undone, finished up all of his business before he left
made ends meet
was able to support oneself financially on one's salary
make both ends meet
live within one's financial ability, spend only as much or less than one earns
odds and ends
a motley assortment of things
odds and ends
bits and pieces, remnants, leftovers
odds and ends
You can refer to a disorganized group of things of various kinds as odds and ends. She put in some clothes, odds and ends, and make-up = bits and pieces. Miscellaneous items, remnants, or pieces. small things of various kinds without much value
play both ends against the middle
place two sides in opposition in order to try and attain an advantage
remand until the trial ends
in custody until the end of the trial, in jail until the end of the legal proceedings
split ends
If you have split ends, some of your hairs are split at the ends because they are dry or damaged. a condition of someone's hair in which the ends have split into several parts
split ends
singed edges of hair
tie-rod ends
(Otomotiv) Ball joints located at the ends of the tie rods, which are part of the steering linkage
Турецкий язык - Английский Язык

Определение ends в Турецкий язык Английский Язык словарь

end
(Bilgisayar) end
end
sona erdirmek
ends

  Турецкое произношение

  endz

  Произношение

  /ˈendz/ /ˈɛndz/

  Этимология

  [ 'end ] (noun.) before 12th century. Middle English ende, from Old English; akin to Old High German enti end, Latin ante before, Greek anti against.

  Общие Словосочетания

  ends up

  Видео

  ... convinced my record company to convict to be loose ends ...
  ... breaking the law. If you use that code in a way that ends up breaking something, that ...

  Слово дня

  contango
Избранное