a small amount

listen to the pronunciation of a small amount
Английский Язык - Турецкий язык

Определение a small amount в Английский Язык Турецкий язык словарь

crumb
{i} kırıntı

Neden her yerde kırıntılar var? - Why are there crumbs everywhere?

Bana süpürge ve faraşı ver lütfen. Yere bazı kırıntılar döktüm. - Pass me the broom and dustpan, please. I spilled some crumbs on the floor.

a little
biraz

Ben biraz Japonca konuşuyorum. - I speak a little Japanese.

Biraz daha yavaşça konuşabilir misin? - Could you please speak a little bit more slowly?

a little
azıcık

Kuralları azıcık ihlal etmekten korkma. - Don't be afraid to break the rules a little.

Tom azıcık erken geldi. - Tom was a little early.

a little
bir parça

Pastadan bir parça al. - Have a little of this cake.

Tom pastanın bir parçasını aldı. - Tom got a little pie.

a little
biraz, birazcık, azıcık
crumb
argo değersiz kimse
a little
çat pat
a little
bir miktar

Şişe içinde kalan sadece bir miktar süt vardı. - There was only a little milk left in the bottle.

a little
az
a little
bir dirhem
a little
bir balaca
a little
dıkkılı
crumb
ekmek kırıntısı
a little
biraz: Give me a little time. Bana biraz zaman verin
a small amount of
az miktarda
crumb
kırıntılarla süslemek sofradan kırıntıları toplamak
crumb
{f} ufalamak
crumb
(isim) kırıntı, zerre; değersiz kimse
crumb
{f} galetaya bulamak
small amount
azıcık
Английский Язык - Английский Язык
crumb
smidgin
pittance
gry
fraction
a little

A little water has spilled.

small amount
negligible quantity
a small amount

  Расстановка переносов

  a small a·mount

  Турецкое произношение

  ı smôl ımaunt

  Произношение

  /ə ˈsmôl əˈmount/ /ə ˈsmɔːl əˈmaʊnt/

  Слово дня

  identic
Избранное