şakadan

listen to the pronunciation of şakadan
Турецкий язык - Английский Язык
in joke
in jest
as a joke, jokingly, in jest
for fun
jokingly
tongue in cheek
jocularly
in fun

Don't do such a thing in fun. - Şakadan böyle bir şey yapmayın.

şaka
joke

An Englishman, a Belgian and a Dutchman enter a pub and sit down at the counter. Says the barkeeper, Wait a minute, is this a joke or what? - İngiliz, Belçikalı ve Hollandalı bir meyhaneye girer ve tezgahta otururlar. Barmen söyler, Bir dakika bekleyin, bu bir şaka mı ne?

It was nothing but a joke. - Bu şakadan başka bir şey değildi.

şakadan anlama
sense of humor
şakadan anlamayan
humourless [Brit.]
şakadan anlamayan
humorless
şakadan anlamaz
he can't take a joke
şakadan anlamaz
she can't take a joke
şaka
banter

The conversation started with friendly banter but ended in bruises. - Konuşma dostça şakayla başladı fakat morluklarla sona erdi.

Lucy was bantered by her grandparents. - Lucy'ye büyük ebeveynleri tarafından şaka yapıldı.

şaka
fun

That joke wasn't funny. - Bu şaka/fıkra komik değildi.

It is impudent of you to make fun of adults. - Belden aşağı şakalar yapman terbiyesizlik.

şaka
{i} game
şaka
prank

Traditionally on April 1st, people pull pranks on each other. - Geleneksel olarak bir nisanda insanlar birbirlerine şakalar yaparlar.

The young sorceress was ordered to turn Tom back into a human, after the teachers learned of her prank. - Öğretmenler onun eşek şakasını öğrendikten sonra genç büyücü kadına Tom'u tekrar bir insana döndürmesi buyruldu.

şaka
waggery
şaka
witticism
şaka
{i} play

Tom would often play jokes on the teacher. - Tom çoğunlukla öğretmenle şakalar yapardı.

Today is April 1! Let's play some pranks! - Bugün 1 Nisan! Haydi şaka yapmaya!

şaka
wheeze
şaka
trick
şaka
(deyim) fun and games
şaka
humor
şaka
Josh
şaka
chaff
şaka
lark
şaka
monkeyshines
şaka
sport
şaka
gag
şaka
jest

Life is a jest, and all things show it, I thought so once, and now I know it. - Bir zamanlar hayatın bir şaka olduğunu, her şeyin de bunu gösterdiğini düşünürdüm. Artık biliyorum.

The squirrel that you kill in jest, dies in earnest. - Şakacıktan öldürdüğün sincap ciddi olarak ölür.

şaka
jape
şaka
skit
şaka
{i} quip
şaka
crack

I didn't crack any jokes. - Ben hiç şaka yapmadım.

şaka
raillery
şaka
badinage
şaka
funnies

That is the funniest joke that I have ever heard. - Bu şimdiye kadar duyduğum en komik şaka.

şaka
booby trap
şaka
wisecrack
şaka
pleasantry
şaka
quiz
Şaka
joking

Tom said jokingly that he was not very rich. - Tom şakayla çok zengin olmadığını söyledi.

You have to be joking. - Şaka yapıyor olmalısın.

şaka
hell
şaka
drollery
şaka
kidding

You've got to be kidding. - Şaka yapıyor olmalısın.

You're kidding, right? - Şaka yapıyorsun, değil mi?

şaka
humour [Brit.]
şaka
waggishness
şaka
rib
şaka
{i} humour
şaka
joke, jest, fun
Турецкий язык - Турецкий язык
Şaka olarak, şaka diye, mahsus
ŞAKA
(Osmanlı Dönemi) Meşakkatli ve güç
ŞAKA
(Osmanlı Dönemi) Musibet ânında yakasını ve yüzünü yırtan kadın
Şaka
(Hukuk) LATİFE
şaka
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, latife: "İmamın şakasına ben de şaka ile mukabele ettim."- R. N. Güntekin
şaka
Latife
şaka
Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısındakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen söz, lâtife
şaka
horata
şaka
bizle
şakadan
Избранное