return by a celebrity to some previously successful activity

listen to the pronunciation of return by a celebrity to some previously successful activity
İngilizce - Türkçe

return by a celebrity to some previously successful activity teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

comeback
dönüş

Oyuncu muhteşem bir dönüş yaptı. - The player made a splendid comeback.

comeback
{i} yeniden ortaya çıkma
comeback
çabuk yanıtlama
comeback
karşılık
comeback
akıllıca ve çabuk yanıtlama
comeback
geri gelme
comeback
geri dönüş
comeback
dili eski formunu bulma
comeback
{i} yerinde cevap
comeback
argo şikayet sebebi
comeback
{i} argo zekice ve yerinde cevap
comeback
{i} eski gücüne ulaşma
comeback
{i} hazırcevap
comeback
{i} eski formunu bulma
İngilizce - İngilizce
comeback
return by a celebrity to some previously successful activity

  Heceleme

  re·turn by a ce·leb·ri·ty to some previously suc·cess·ful ac·ti·vi·ty

  Türkçe nasıl söylenir

  ritırn bay ı sılebrîti tı sʌm priviısli sıksesfıl äktîvıti

  Telaffuz

  /rēˈtərn ˈbī ə səˈlebrətē tə ˈsəm ˈprēvēəslē səkˈsesfəl akˈtəvətē/ /riːˈtɜrn ˈbaɪ ə səˈlɛbrɪtiː tə ˈsʌm ˈpriːviːəsliː səkˈsɛsfəl ækˈtɪvətiː/

  Günün kelimesi

  dexterous