resourceful, sometimes to the point of cunning

listen to the pronunciation of resourceful, sometimes to the point of cunning
İngilizce - Türkçe

resourceful, sometimes to the point of cunning teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

clever
{s} zeki

Tom, zeki bir çocuğa benziyor. - Tom looks like a clever boy.

O, babasından daha az zeki değildir. - He is not less clever than his father is.

clever
{s} akıllı

O, kit'in çok akıllı bir parçasıdır. - It's a very clever piece of kit.

O, yakışıklı ve akıllıdır. - He is handsome and clever.

clever
{s} zarif
clever
{s} becerikli

Tom akıllı ve beceriklidir. - Tom is clever and resourceful.

O, zeki ve becerikli. - He's clever and resourceful.

clever
{s} cin gibi
clever
açıkgöz
clever
uz
clever
zeyrek
clever
çok bilmiş
clever
acar
clever
kafalı
clever
parlak
clever
usta
clever
(sıfat) zeki, akıllı, cin gibi, zarif, becerikli, yetenekli; esprili
clever
beceriklilik
clever
cleverness akıllık
clever
cleverhl akılca
İngilizce - İngilizce
clever
resourceful, sometimes to the point of cunning