repulse, cause loathing

listen to the pronunciation of repulse, cause loathing
İngilizce - Türkçe
kovmak, nefret neden
disgust
{i} tiksinme

Onun yüzü öfkeden daha ziyade tiksinme ve hüzün yansıtıyor. - Her face reflects disgust and sadness, rather than anger.

Onunla ilgili tiksinmeni hissediyorum. - I feel your disgust on that one.

disgust
{i} bıkkınlık
disgust
iğrenç

Onun bu tutumu oldukça iğrençtir. - That attitude of his is quite disgusting.

Dergi gezegendeki en iğrenç böcekleri araştırıyor. - The magazine is researching the most disgusting insects on the planet.

disgust
gına
disgust
iğrenme
disgust
tiksindirmek
disgust
tiksinti

Yemeği tiksinti ile reddetti. - He refused the food with disgust.

disgust
{f} nefret ettirmek
disgust
bıkmak
disgust
{f} iğrendirmek
disgust
(isim) bıkkınlık, nefret, tiksinme, iğrenme
disgust
{f} bezdirmek
disgust
(fiil) iğrendirmek, nefret ettirmek, bıktırmak, bezdirmek
disgust
kusturmak
disgust
disgustedly iğrenerek
disgust
{f} bezdirmek, bıktırmak
disgust
nefret etmek
İngilizce - İngilizce
{f} disgust
repulse, cause loathing