reluctant to draw attention to yourself

listen to the pronunciation of reluctant to draw attention to yourself
İngilizce - Türkçe

reluctant to draw attention to yourself teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

reticent
suskun

Çok suskun biridir ve kendisiyle konuşulmadıkça ağzını açmaz. - He is reticent and he never speaks unless spoken to.

reticent
ağzı sıkı
reticent
az konuşan
reticent
konuşmayan
self-effacing
alçakgönüllü
self-effacing
ağırbaşlı
reticent
İnsanlara birşeyler hakkında birşeyler anlatmaktaya gönülsüz olan, ağzı sıkı, ketum
self-effacing
Kendini ilgiden, iltifatdan geri çeken, ağırbaşlı

She behaves in a self-effacing way because she doesn't want to draw attention to herself.

reticent
{s} ketum
reticent
{s} sessiz
reticent
{s} bildiğini söylemeyen
reticent
{s} pek konuşmaz, suskun
reticent
{s} sır saklayan, ağzı sıkı
reticent
çok konuşmaz
İngilizce - İngilizce
reticent
self-effacing
reluctant to draw attention to yourself

  Heceleme

  re·luc·tant to draw at·ten·tion to your·self

  Türkçe nasıl söylenir

  rilʌktınt tı drô ıtenşın tı yûrself

  Telaffuz

  /rēˈləktənt tə ˈdrô əˈtensʜən tə yo͝orˈself/ /riːˈlʌktənt tə ˈdrɔː əˈtɛnʃən tə jʊrˈsɛlf/

  Günün kelimesi

  pourboire