relating to or constituting a topic of discourse

listen to the pronunciation of relating to or constituting a topic of discourse
İngilizce - Türkçe

relating to or constituting a topic of discourse teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

thematic
{s} içerikli
thematic
konusal
thematic
konuya ait
thematic
köke ait
thematic
tematik

Mozart ve Schubert'in tematik ve motivik çalışmaları temel olarak oldukça benzer. - The thematic and motivic works of Mozart and Schubert are basically quite similar.

thematic
esas makama
thematic
{s} konu ile ilgili
thematic
{s} melodi ile ilgili
thematic
{s} tema ile ilgili
İngilizce - İngilizce
thematic
relating to or constituting a topic of discourse

  Heceleme

  re·lat·ing to or con·sti·tut·ing a top·ic of dis·course

  Türkçe nasıl söylenir

  rileytîng tı ır känstıtutîng ı täpîk ıv dîskôrs

  Telaffuz

  /rēˈlātəɴɢ tə ər ˈkänstəˌto͞otəɴɢ ə ˈtäpək əv ˈdəskôrs/ /riːˈleɪtɪŋ tə ɜr ˈkɑːnstəˌtuːtɪŋ ə ˈtɑːpɪk əv ˈdɪskɔːrs/

  Günün kelimesi

  nosology