içerikli

listen to the pronunciation of içerikli
Türkçe - İngilizce
(something) which deals mainly with: dinsel içerikli bir kitap a book about religion
thematic
pithy
sophisticated
well-rounded
wellrounded
contentful
well rounded
içerik
{i} content

We should spend our time creating content for our website rather than wasting time worrying about minor cosmetic details. - Küçük kozmetik detaylar hakkında endişelenerek zaman kaybetmektense web sitemiz için içerik yaratarak zamanımızı harcamalıyız.

Nature is the only book that provides great content on every page. - Doğa her sayfada büyük bir içerik sağlayan tek kitaptır.

içerik
(Hukuk) context

Sentences bring context to the words. Sentences have personalities. They can be funny, smart, silly, insightful, touching, hurtful. - Cümleler kelimelere içerik getirir. Cümlelerin kişilikleri vardır. Onlar komik, akıllı, aptal, anlayışlı, dokunaklı, incitici olabilirler.

In order to fully understand how a word is used, it needs to be used in many different contexts. - Bir kelimenin nasıl kullanıldığını tam olarak anlamak için, onun birçok farklı içeriklerde kullanılması gerekir.

içerik
theme
içerik
ingredient
içerik
substance
içerik
contents

The label on the box doesn't match the contents. - Kutunun üzerindeki etiket, içerikle eşleşmiyor.

The contents of this book are not suitable for people with weak nerves. - Bu kitabın içerikleri zayıf sinirli insanlar için uygun değildir.

içerik
meaning
çözüm içerikli
Solution oriantated
bilimsel içerikli
scientific
içerik
implicit
içerik
(Tıp) ingredients
içerik
(Bilgisayar) content should
içerik
(Ticaret) scope
içerik
(Bilgisayar) contains

This site contains content not suitable for persons under the age of 18. - Bu site 18 yaşın altındaki kişiler için uygun olmayan içerik içeriyor.

içerik
(Biyokimya) coverage
içerik
(Bilgisayar) deref
içerik
required
içerik
matter
içerik
guts
içerik
base
içerik
index
içerik
content; contents
içerik
log. implicit, implied
içerik
psych. content
içerik
content, contents
moda içerikli
fashion-oriented
Türkçe - Türkçe
İngilizce - Türkçe

içerikli teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

içerik
content
içerikli