canlandır

listen to the pronunciation of canlandır
Türkçe - İngilizce
conceptualize
{f} animating
rejuvenate
impersonate
{f} enlivening
regenerate
{f} animated

His appearance animated the party. - Onun görünmesi partiyi canlandırdı.

The soldiers were animated by the song. - Askerler şarkıyla canlandırıldı.

flash back
enliven
vivify
invigorate

Milk invigorates tired men. - Süt yorgun insanları canlandırır.

{f} invigorated
{f} invigorating

The water was cold but invigorating. - Su soğuktu ama canlandırıcıydı.

{f} animate

The soldiers were animated by the song. - Askerler şarkıyla canlandırıldı.

His appearance animated the party. - Onun görünmesi partiyi canlandırdı.

{f} vivifying
exhilarating

Today has been exhilarating. - Bugün canlandırıcıydı.

He took an exhilarating walk along the riverside. - Nehir kenarı boyunca canlandırıcı bir yürüyüş yaptı.

pep
personate
canlan
come around
canlan
get with it
canlan
look alive!
canlan
bestir yourself
canlan
stimulate

We must do everything we can to stimulate the economy. - Ekonomiyi canlandırmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız.

It stimulated my imagination. - Hayal gücümü canlandırdı.

canlan
look alive
ekleme ve silmeyi canlandır
(Bilgisayar) animate insertion and deletion
canlandır