canlandır

listen to the pronunciation of canlandır
Türkçe - İngilizce
conceptualize
flash back
{f} vivifying
{f} animate

His appearance animated the party. - Onun görünmesi partiyi canlandırdı.

Maya the Bee isn't a Polish cartoon, you know that? It was written in Germany, animated in Japan, and was translated into the Polish language. - Arı Maya bir Polonya çizgi filmi değil, bunu biliyor musun? Almanya'da yazılmış, Japonya'da canlandırılmış ve Polonya diline tercüme edilmiştir.

{f} invigorating

The water was cold but invigorating. - Su soğuktu ama canlandırıcıydı.

{f} invigorated
invigorate

Milk invigorates tired men. - Süt yorgun insanları canlandırır.

{f} animating
rejuvenate
impersonate
{f} enlivening
vivify
enliven
regenerate
{f} animated

His appearance animated the party. - Onun görünmesi partiyi canlandırdı.

The soldiers were animated by the song. - Askerler şarkıyla canlandırıldı.

pep
personate
exhilarating

He took an exhilarating walk along the riverside. - Nehir kenarı boyunca canlandırıcı bir yürüyüş yaptı.

A walk before breakfast is exhilarating. - Kahvaltıdan önce bir yürüyüş canlandırıcıdır.

canlan
come around
canlan
get with it
canlan
look alive!
canlan
look alive
canlan
bestir yourself
canlan
stimulate

Falling interest rates have stimulated the automobile market. - Düşen faiz oranları otomobil pazarını canlandırdı.

It stimulated my imagination. - Hayal gücümü canlandırdı.

ekleme ve silmeyi canlandır
(Bilgisayar) animate insertion and deletion
canlandır