recreative

listen to the pronunciation of recreative
İngilizce - Türkçe
eğlendirici
dinlendirici
recreative sports
(Askeri) EĞLENDİRİCİ SPORLAR: Eğlence maksadıyla tertiplenip moral hizmetleri subayının nezareti altında tatbik edilen ve yalnız arzu eden kimselerin katıldığı spor programı
İngilizce - İngilizce
{a} amusing, diverting, refreshing
{s} pleasurable, amusing, relaxing
Tending to recreate or refresh; recreating; giving new vigor or animation; reinvigorating; giving relief after labor or pain; amusing; diverting
Creating anew; as, re-creative power
recreative