teslim et

listen to the pronunciation of teslim et
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) deliver

After the battle they delivered the town to the enemy. - Onlar savaştan sonra şehri düşmana teslim ettiler.

I'm sorry. I should've delivered this yesterday. - Üzgünüm. Bunu dün teslim etmeliydim.

(Bilgisayar) commit
(Bilgisayar) check in
hand over

Tom agreed to hand over his gun to the police. - Tom silahını polise teslim etmeyi kabul etti.

In an insistent voice, he asked his brother to hand over the letter and he died. - O, ısrarlı bir sesle erkek kardeşinin mektubu teslim etmesini istedi ve öldü.

deliver up
{f} submitting
consign
cede
ceding
teslim et