radyasyon

listen to the pronunciation of radyasyon
Türkçe - İngilizce
radiation

Is there any danger of radiation? - Herhangi bir radyasyon tehlikesi var mı?

Yesterday my brother went to Fukushima to help the inhabitants. I'm afraid that the radiation will increase. - Dün, kardeşim sakinlere yardım etmek için Fukushima'ya gitti. Korkarım ki radyasyon artacak.

radiance
radiation ışınım
radyasyon yaymak
emit radiation

Cep telefonları radyasyon yayar.

radyasyon acil durum yardım merkezi/eğitim alanı
(Askeri) radiation emergency assistance center/training site (DOE)
radyasyon akısı
radiation flux
radyasyon alıcısı
radiation receiver
radyasyon amortismanı
radiation damping
radyasyon açısı
angle of radiation
radyasyon basıncı
radiation pressure
radyasyon dengesi
radiative equilibrium
radyasyon detektörü
radiation detector
radyasyon direnci
radiation resistance
radyasyon empedansı
radiation impedance
radyasyon kapanı
radiation trap
radyasyon kaybı
radiation loss
radyasyon kaynağı
radiation source
radyasyon pirometresi
radiation pyrometer
radyasyon potansiyeli
radiation potential
radyasyon sayacı
radiation counter
radyasyon sıcaklığı
radiation temperature
radyasyon uzunluğu
radiation length
radyasyon yoğunluğu; Uluslararası Mülteciler Kuruluşu; haberleşme göstergesi; il
(Askeri) radiation intensity; Refugees International; routing indicator; relevant information
radyasyon zararı
radiation damage
radyasyon şiddeti
intensity of radiation
dahili radyasyon
(Askeri,Çevre) internal radiation
kozmik radyasyon
(Çevre,Meteoroloji,Teknik) cosmic radiation
aktinik radyasyon
actinic radiation
artık radyasyon
residual radiation
azami harekat radyasyon miktarı
(Askeri) operational exposure guide
beyaz radyasyon
white radiation
dahili radyasyon dozu
(Çevre) internal radiation dose
dağınık radyasyon
stray radiation
elektromanyetik radyasyon
electromagnetic radiation
elektromanyetik radyasyon tehlikesi
(Askeri) electromagnetic radiation hazards
elektromanyetik radyasyon yayılım zararları
(Askeri) electromagnetic radiation hazards
elektronik üzerindeki geçici radyasyon etkileri
(Askeri) transient radiation effects on electronics
en fazla radyasyon alan kişi
(Çevre) maximally exposed individual
etkili radyasyon
(Meteoroloji) penetrating radiation
gece radyasyon
(Çevre) nocturnal radiation
görünür radyasyon
visible radiation
heterojen radyasyon
(Fizik,Teknik) heterogeneous radiation
homojen radyasyon
(Fizik) homogeneous radiation
ikincil radyasyon
(Çevre) secondary radiation
iyonlaştırıcı radyasyon
ionizing radiation
karakteristik radyasyon
characteristic radiation
kasti olmayan radyasyon istihbaratı
(Askeri) unintentional radiation intelligence
kaçak radyasyon
leakage radiation
kolektif radyasyon miktarı
(Çevre) collective dose
kronik radyasyon dozu
(Askeri) chronic radiation dose
kızıl ötesi radyasyon
(Otomotiv) ultraviolet radiation
monokromatik radyasyon
monochromatic radiation
nükleer radyasyon
nuclear radiation
primer radyasyon
primary radiation
radyasyon yaymak
give off radiation
sekonder radyasyon
secondary radiation
tabii radyasyon
natural radiation
tabii radyasyon
terrestrial radiation
termik radyasyon
thermal radiation
ufuk ötesi dağılmış radyasyon radarı
(Askeri) over-the-horizon backscatter (radar)
yetkili radyasyon gözlemcisi
(Çevre) assigned radiation monitor
zayıf radyasyon
soft radiation
ültraviyole radyasyon
ultraviolet radiation
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) (Fr. Radiation) Bir enerjinin ışık demeti halinde yayılması
Işınım
ışınım
radyasyon