quarrel; strife; cause of variance; difference

listen to the pronunciation of quarrel; strife; cause of variance; difference
İngilizce - Türkçe

quarrel; strife; cause of variance; difference teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

controversy
{i} ihtilaf

Yeni okulun yeriyle ilgili ihtilaf vardı. - There was a controversy about the location of the new school.

controversy
{i} tartışma

Tartışmada onun yanında yer aldık. - We sided with him in the controversy.

Tom tartışmayı sevmez. - Tom doesn't like controversy.

controversy
{i} çekişme
controversy
uyuşmazlık
controversy
anlaşmazlık

Yeni okulun yeri ile ilgili anlaşmazlık vardı. - There was a controversy about the location of the new school.

controversy
Uzlaşmazlık
controversy
munazara
controversy
(Askeri) MÜNAKAŞA, İHTİLAF, MÜCADELE
İngilizce - İngilizce
controversy
quarrel; strife; cause of variance; difference