puanlama

listen to the pronunciation of puanlama
Türkçe - İngilizce
rating
puanlamak
grade
puanlamak
mark
puanlamak
(Ticaret) tick
puanla
{f} score

His scores are always better than mine, even though he doesn't study very much. - O çok çalışmasa bile, onun puanları her zaman benimkinden daha iyidir.

If you don't study hard, you'll continue to get poor scores. - Eğer çok çalışmazsan kötü puanlar almaya devam edeceksin.

puanlamak
to mark, to give points, to grade (a test)
puanlamak
dapple
puanlamak
to grade (a test)
Türkçe - Türkçe
Puanlamak işi
puanlamak
Sorulara verilen cevapları puan olarak değerlendirmek, puan vermek
puanlama