protocol used by two computer systems to establish communication

listen to the pronunciation of protocol used by two computer systems to establish communication
İngilizce - Türkçe

protocol used by two computer systems to establish communication teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

handshake
{i} anlaşma
handshake
tokalaşma

Ben masonların gizli bir tokalaşması olduğunu duydum. - I hear the Freemasons have a secret handshake.

Sıkı bir tokalaşmayla ayrıldılar. - They parted with a firm handshake.

handshake
el sıkma

Tom'un çok güçlü bir el sıkması var. - Tom has a very strong handshake.

handshake
{f} anlaş
handshake
{i} toka

Ben masonların gizli bir tokalaşması olduğunu duydum. - I hear the Freemasons have a secret handshake.

Kulübümüzün gizli bir tokalaşması var. - Our club has a secret handshake.

handshake
{i} el sıkışma

Onun el sıkışması çok güçlü. - His handshake is too strong.

Sizin el sıkışmanız çok sıkı. - Your handshake is too tight.

handshake
{f} tokalaş

Sıkı bir tokalaşmayla ayrıldılar. - They parted with a firm handshake.

Ben masonların gizli bir tokalaşması olduğunu duydum. - I hear the Freemasons have a secret handshake.

handshake
Öntanışma
İngilizce - İngilizce
handshake
protocol used by two computer systems to establish communication

  Heceleme

  pro·to·col used by two com·put·er systems to es·tab·lish com·mu·ni·ca·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  prōtıkôl yuzd bay tu kımpyutır sîstımz tı istäblîş kımyunıkeyşın

  Telaffuz

  /ˈprōtəˌkôl ˈyo͞ozd ˈbī ˈto͞o kəmˈpyo͞otər ˈsəstəmz tə ēˈstabləsʜ kəˌmyo͞onəˈkāsʜən/ /ˈproʊtəˌkɔːl ˈjuːzd ˈbaɪ ˈtuː kəmˈpjuːtɜr ˈsɪstəmz tə iːˈstæblɪʃ kəˌmjuːnəˈkeɪʃən/

  Günün kelimesi

  taxis