protocol used by two computer systems to establish communication

listen to the pronunciation of protocol used by two computer systems to establish communication
Englisch - Türkisch

Definition von protocol used by two computer systems to establish communication im Englisch Türkisch wörterbuch

handshake
{i} anlaşma
handshake
tokalaşma

Sıkı bir tokalaşmayla ayrıldılar. - They parted with a firm handshake.

Kulübümüzün gizli bir tokalaşması var. - Our club has a secret handshake.

handshake
el sıkma

Tom'un çok güçlü bir el sıkması var. - Tom has a very strong handshake.

handshake
{f} anlaş
handshake
{i} toka

Ben masonların gizli bir tokalaşması olduğunu duydum. - I hear the Freemasons have a secret handshake.

Sıkı bir tokalaşmayla ayrıldılar. - They parted with a firm handshake.

handshake
{i} el sıkışma

Gizli el sıkışmayı biliyor musun? Ne gizli el sıkışması? - Do you know the secret handshake? What secret handshake?

Kulübümüzün gizli el sıkışması var. - Our club has a secret handshake.

handshake
{f} tokalaş

Ben masonların gizli bir tokalaşması olduğunu duydum. - I hear the Freemasons have a secret handshake.

Sıkı bir tokalaşmayla ayrıldılar. - They parted with a firm handshake.

handshake
Öntanışma
Englisch - Englisch
handshake
protocol used by two computer systems to establish communication

  Silbentrennung

  pro·to·col used by two com·put·er systems to es·tab·lish com·mu·ni·ca·tion

  Türkische aussprache

  prōtıkôl yuzd bay tu kımpyutır sîstımz tı istäblîş kımyunıkeyşın

  Aussprache

  /ˈprōtəˌkôl ˈyo͞ozd ˈbī ˈto͞o kəmˈpyo͞otər ˈsəstəmz tə ēˈstabləsʜ kəˌmyo͞onəˈkāsʜən/ /ˈproʊtəˌkɔːl ˈjuːzd ˈbaɪ ˈtuː kəmˈpjuːtɜr ˈsɪstəmz tə iːˈstæblɪʃ kəˌmjuːnəˈkeɪʃən/

  Wort des Tages

  taxis
Favoriten