el sıkışma

listen to the pronunciation of el sıkışma
Türkçe - İngilizce
handshake

Your handshake is too tight. - Sizin el sıkışmanız çok sıkı.

The visitors were greeted with warm handshakes. - Ziyaretçiler, sıcak el sıkışma ile karşılandılar.

(Bilgisayar) shaking hands
handclasp
shake

Tom didn't offer to shake hands. - Tom el sıkışmayı teklif etmedi.

He refused to shake hands with me. - Benimle el sıkışmayı reddetti.

{i} handshaking
el sıkışmak
(deyim) give one's hand on
el sıkışmak
clasp
el sıkış
shake hands

Usually, we shake hands when we meet someone for the first time. - Biz ilk kez biriyle tanıştığımızda genellikle el sıkışırız.

Come on, shake hands, boys! - Haydi, el sıkışın çocuklar!

el sıkışmak
shake hands
Türkçe - Türkçe
toka
toka etmek
el sıkışma