protesto eden

listen to the pronunciation of protesto eden
Türkçe - İngilizce
(Kanun) protestant
remonstrant
protesting
indignant
up in arms
objector
protesto et
{f} protest

He didn't open his mouth to protest. - O, protesto etmek için ağzını açmadı.

He protested against the new plan. - O yeni planı protesto etti.

protesto et
{f} protested

Many Americans protested the purchase of Alaska. - Birçok Amerikalı Alaska'nın satın alınmasını protesto ettiler.

He protested against the new plan. - O yeni planı protesto etti.

protesto et
remonstrate
protesto eden