protesto et

listen to the pronunciation of protesto et
Türkçe - İngilizce
{f} protest

He said the South had good reason to protest. - Güney'in protesto etmek için iyi bir nedeni olduğunu söyledi.

American workers began to protest. - Amerikan işçileri protesto etmeye başladı.

{f} protested

Many Americans protested the purchase of Alaska. - Birçok Amerikalı Alaska'nın satın alınmasını protesto ettiler.

Some of his officers protested. - Onun subaylarından bazıları protesto etti.

remonstrate
protesto et