process of removing material by abrasion

listen to the pronunciation of process of removing material by abrasion
İngilizce - Türkçe

process of removing material by abrasion teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

grinding
(İnşaat) zımparalama
grinding
öğüterek
grinding
sürtmek
grinding
taşlama
grinding
eyelemek
grinding
aşındırma
grinding
rodaj
grinding
ezme
grinding
bileme
grinding
{f} öğüt
grinding
Diş gıcırdatma

Diş gıcırdatmaya ne neden olur? - What causes teeth grinding?

grinding
{s} öğüten
grinding
{s} ezen
grinding
{i} öğütme
grinding
{i} gıcırdama
grinding
TA$LAMA
İngilizce - İngilizce
grinding
process of removing material by abrasion

  Heceleme

  proc·ess of re·mo·ving ma·te·ri·al by a·bra·sion

  Türkçe nasıl söylenir

  prôses ıv rimuvîng mıtîriıl bay ıbreyjın

  Telaffuz

  /ˈprôˌses əv rēˈmo͞ovəɴɢ məˈtərēəl ˈbī əˈbrāᴢʜən/ /ˈprɔːˌsɛs əv riːˈmuːvɪŋ məˈtɪriːəl ˈbaɪ əˈbreɪʒən/

  Günün kelimesi

  taboo