press down and hold a key or a mouse button

listen to the pronunciation of press down and hold a key or a mouse button
İngilizce - Türkçe

press down and hold a key or a mouse button teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

press
bastırmak
press
(Otomotiv) kalıp
press
sıkıp suyunu çıkarmak
press
yazılı basın
press
basın yayın
press
çabuklaştırmak
press
toplanmak
press
bası

O, her gün kan basıncı ölçtürmek zorundadır. - He has to have his blood pressure taken every day.

Basın onun özel hayatıyla ilgileniyor. - The press is interested in his private life.

press
makine

Makineyi çalıştırmak için bu butona basın. - Press this button to start the machine.

press
{f} bas

Basın onun özel hayatıyla ilgileniyor. - The press is interested in his private life.

O biraz daha uzun kalmam için bana baskı yaptı. - He pressed me to stay a little longer.

press
basım
press
{i} basın

Kan basıncı sabitlenemez. - The blood pressure can't be determined.

Çıkıştaki akış hızı, çıkış kapakçığının etrafındaki basınç farkıyla orantılıdır. - The exit flowrate is proportional to the pressure difference around the exit valve.

press
bahriye hizmetine zorlamak
press
{f} bastır

Kalabalık kapıya doğru bastırdı. - The crowd pressed toward the gate.

Tom kulağını kapıya bastırdı, bitişik odada neler olduğunu duymaya çalıştı. - Tom had his ear pressed to the door, trying to hear what was going on in the next room.

press
press baskı yap/bastır
press
{i} sıkacak
press
{i} matbaa makinesi
press
{i} basın, medya
press
{i} zorla askere alma
İngilizce - İngilizce
press
press down and hold a key or a mouse button

  Heceleme

  Press Down and hold a key or a mouse but·ton

  Türkçe nasıl söylenir

  pres daun ınd hōld ı ki ır ı maus bʌtın

  Telaffuz

  /ˈpres ˈdoun ənd ˈhōld ə ˈkē ər ə ˈmous ˈbətən/ /ˈprɛs ˈdaʊn ənd ˈhoʊld ə ˈkiː ɜr ə ˈmaʊs ˈbʌtən/

  Günün kelimesi

  termagant