present participle of operate

listen to the pronunciation of present participle of operate
İngilizce - Türkçe

present participle of operate teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

operating
faaliyette bulunan
operating
ölçüm yapma
operating
çalıştırma

Gece yarısından sonra bir dans kulübü çalıştırmak Japon hukukuna göre yasal değildir. - Operating a dance club after midnight is illegal according to Japanese law.

operating
işletme

İşletme maliyetlerini kısmamız gerekir. - We need to cut down operating costs.

O, o zaman bir traktörü işletmekle meşguldü. - At that time she was engaged in operating a tractor.

operating
{f} işlet

Linux ücretsiz bir işletim sistemidir, denemelisiniz. - Linux is a free operating system; you should try it.

N8, Nokia'nın Symbian 3 işletim sistemi kullanan ilk aygıtı olacak. - The N8 will be the first device by Nokia with the Symbian^3 operating system

operating
işleterek
operating
{s} ameliyat

Tom hâlâ ameliyat masasında - Tom is still on the operating table.

Tom ameliyat masasında, baygın hâlde yatıyordu. - Tom was lying unconscious on the operating table.

operating
işletim

Dünyada en çok kullanılan işletim sistemi Windows'tur. - Windows is the most used operating system in the world.

Linux ücretsiz bir işletim sistemidir, denemelisiniz. - Linux is a free operating system; you should try it.

operating
{s} kullanma
operating
{f} işlet: prep.işleterek
İngilizce - İngilizce
operating
present participle of operate