present participle of intrigue

listen to the pronunciation of present participle of intrigue
İngilizce - Türkçe

present participle of intrigue teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

intriguing
{s} merak uyandırıcı

Tom'u merak uyandırıcı buluyorum. - I find Tom intriguing.

Bunu merak uyandırıcı bulacaksın. - You'll find this intriguing.

intriguing
{s} ilgi çekici

O ilgi çekici görünüyor. - That sounds intriguing.

Canlı yenilme düşüncesi korkutucu ve ilgi çekici. - The thought of being eaten alive was both frightening and intriguing.

intriguing
büyüleyici
intriguing
entrikacı
intriguing
düzenbaz
intriguing
{s} dalavereci
intriguing
{s} şaşırtıcı
İngilizce - İngilizce
intriguing
present participle of intrigue