prensipler

listen to the pronunciation of prensipler
Türkçe - İngilizce
code
prensip
principle

He remained steadfast to his principles. - O prensiplerine sadık kaldı.

He remains loyal to his principles. - O, prensiplerine sadık kalıyor.

prensip
{i} guideline
prensip
{i} rule

He makes it a rule never to speak ill of others. - Başkaları hakkında kötü konuşmamayı kendisine prensip olarak benimsemektedir.

He makes it a rule not to eat too much. - Çok fazla yemek yememeyi prensip edinir.

prensip
principal
prensip
{i} basis
prensip
policy
prensip
tenet
ana prensipler
cardinal principles
prensip
doctrine
prensip
{i} dictate
prensip
standing rule
prensip
(Hukuk) basis, principle
prensip
principle ilke
prensip
basic
temel prensipler
grammar
prensipler