possessing tact, exhibiting tact, showing skill in dealing with people

listen to the pronunciation of possessing tact, exhibiting tact, showing skill in dealing with people
İngilizce - Türkçe

possessing tact, exhibiting tact, showing skill in dealing with people teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

tactful
ince düşünceli
tactful
{s} nasıl davranacağını bilen
tactful
{s} ince ruhlu
tactful
{s} diplomatça
tactful
nazik

Önerisini çok nazik biçimde yaptı. - He made his suggestion very tactfully.

tactful
ince düşünüşlü
tactful
sezinçli
tactful
sezgisi güçlü
tactful
{s} takt sahibi, nazik ve çok anlayışlı, ince
tactful
tactfulnessincelik
tactful
zarafet
tactful
ince
tactful
tactfullyzarifçe
tactful
{s} düşünceli

Tom'un düşünceli olduğunu düşünüyorum. - I think Tom is tactful.

Bazen aynı zamanda düşünceli ve dürüst olmak zor. - Sometimes it's hard to be tactful and honest at the same time.

İngilizce - İngilizce
{s} tactful
possessing tact, exhibiting tact, showing skill in dealing with people