possessing eminence, elevation, dignity, etc

listen to the pronunciation of possessing eminence, elevation, dignity, etc
İngilizce - Türkçe

possessing eminence, elevation, dignity, etc teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

noble
{i} soylu

Trajedi soyluların eğlencesidir. - Tragedy is the entertainment of the nobles.

noble
{i} asil

O asil bir aileye doğdu. - He was born to a noble family.

O asil kanlı bir adam. - He is a man of noble blood.

noble
soydan asil
noble
yüksek
noble
asilzade
noble
soylu kimse
noble
{s} soy

Helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radon soy gazlardır. - Helium, neon, argon, krypton, xenon and radon are noble gases.

Trajedi soyluların eğlencesidir. - Tragedy is the entertainment of the nobles.

noble
{s} âlicenap, yüce gönüllü
noble
{s} yüce

Yüce düşüncelerin olduğundan eminim. - I am certain that you have noble thoughts.

noble
{s} muhteşem
noble
{s} ulu
İngilizce - İngilizce
noble
possessing eminence, elevation, dignity, etc