politeness originating in kindness and exercised habitually

listen to the pronunciation of politeness originating in kindness and exercised habitually
İngilizce - Türkçe

politeness originating in kindness and exercised habitually teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

courtesy
{i} nezaket

Tom'un nezaketinden etkilendim. - I was impressed by Tom's courtesy.

Japonya'da eğilmek yaygın bir nezakettir. - In Japan, bowing is common courtesy.

courtesy
kibarlık
courtesy
müsaadesi ile
courtesy
incelik
courtesy
teveccüh
courtesy
Iütuf
courtesy
(Mukavele) nezaket, kibarlık; saygı, hürmet; iltifat, teveccüh
courtesy
sarayda görgü kuralları
courtesy
courtesy title resmi olmayan ünvan
İngilizce - İngilizce
courtesy
politeness originating in kindness and exercised habitually

  Heceleme

  po·lite·ness o·rig·i·nat·ing in kind·ness and ex·er·cised ha·bi·tu·al·ly

  Türkçe nasıl söylenir

  pılaytnıs ırîcıneytîng în kayndnıs ınd eksırsayzd hıbîçuli

  Telaffuz

  /pəˈlītnəs ərˈəʤəˌnātəɴɢ ən ˈkīndnəs ənd ˈeksərˌsīzd həˈbəʧo͞olē/ /pəˈlaɪtnəs ɜrˈɪʤəˌneɪtɪŋ ɪn ˈkaɪndnəs ənd ˈɛksɜrˌsaɪzd həˈbɪʧuːliː/

  Günün kelimesi

  flustered