plural form of geologic era

listen to the pronunciation of plural form of geologic era
İngilizce - İngilizce
geologic eras
plural form of geologic era

  Heceleme

  plu·ral form of ge·o·log·ic e·ra

  Türkçe nasıl söylenir

  plûrıl fôrm ıv ciıläcîk erı

  Telaffuz

  /ˈplo͝orəl ˈfôrm əv ˌʤēəˈläʤək ˈerə/ /ˈplʊrəl ˈfɔːrm əv ˌʤiːəˈlɑːʤɪk ˈɛrə/

  Günün kelimesi

  gerent