psychiatrist, headshrinker, shrink

listen to the pronunciation of psychiatrist, headshrinker, shrink
İngilizce - Türkçe
psikiyatr
psychiatrist, shrink
ruh doktoru
psychiatrist, headshrinker, shrink