picture consisting of a graphic image of a person or thing

listen to the pronunciation of picture consisting of a graphic image of a person or thing
İngilizce - Türkçe

picture consisting of a graphic image of a person or thing teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

likeness
{i} benzerlik
semblance
dış görünüş
semblance
benzerlik
likeness
{i} resim
likeness
benzeşme
likeness
kılık
likeness
{i} kopya
likeness
{i} benzeme
likeness
benzeyiş
likeness
tasvir

Şeytanın var olmadığını düşünüyorum, bence insanlık onu yarattı,kendi hayalinde ve tasvirinde - I think the devil doesn't exist, but man has created him, he has created him in his own image and likeness.

likeness
suret
likeness
{i} resim, portre
semblance
suret
semblance
müşabehet
semblance
benzerlik/biçim/görünüş
İngilizce - İngilizce
semblance
likeness
picture consisting of a graphic image of a person or thing

  Heceleme

  pic·ture consisting of a gra·phic im·age of a per·son or thing

  Türkçe nasıl söylenir

  pîkçır kınsîstîng ıv ı gräfîk îmıc ıv ı pırsın ır thîng

  Telaffuz

  /ˈpəkʧər kənˈsəstəɴɢ əv ə ˈgrafək ˈəməʤ əv ə ˈpərsən ər ˈᴛʜəɴɢ/ /ˈpɪkʧɜr kənˈsɪstɪŋ əv ə ˈɡræfɪk ˈɪməʤ əv ə ˈpɜrsən ɜr ˈθɪŋ/

  Günün kelimesi

  disinter