to associate oneself with some group

listen to the pronunciation of to associate oneself with some group
İngilizce - Türkçe

to associate oneself with some group teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

identify
tanımlamak

Japonlar kendilerini ait oldukları grupla tanımlamak eğilimindedir. - The Japanese tend to identify themselves with the group they belong to.

Bilim garip hayvanı tanımlamak için çalışıyor. - Science is trying to identify the strange animal.

identify
tanımak
identify
kimliğini saptamak
identify
{f} belirlemek

Bir spektrometre, maddenin kimyasal bileşimini belirlemek için ışık kullanır. - A spectrometer uses light to identify the chemical composition of matter.

Gezegenleri belirlemek kolay, çünkü yıldızlar gibi parıldamazlar. - Planets are easy to identify because they don't twinkle like stars do.

identify
tanılamak
identify
özdeşle
identify
(Kimya) özdeşleşme
identify
tanımlama yapmak
identify
(Askeri) KİMLİK: Hava önlemede, "Tasarrufunuzdaki her türlü imkanla belirlenen teması teşhis edin" anlamına gelen kod
identify
{f} -in kim/ne/kimin olduğunu tespit etmek/saptamak/söylemek
identify
(Bilgisayar) özelliklerini al
identify
aynı tutmak
identify
(Bilgisayar) tanı

Polisler kurbanın Tom olduğunu düşündü fakat cesedi tanıyamadılar. - The police thought the victim was Tom, but they were unable to identify the body.

Tom'u kolaylıkla tanıyabilirsin çünkü o çok uzun. - You can easily identify Tom because he is very tall.

identify
{f} with kendini (biriyle) özdeşleştirmek, (biriyle) özdeşleşmek. identify s.o./s.t. with birinin/bir şeyin ... ile ilgili olduğunu düşünmek
identify
fark gözetmemek
identify
tanıtmak

Kendimi tanıtmak için sürücü belgemi kullandım. - I used my driver's license to identify myself.

Bu grupla kendimi tanıtmak istemiyorum. - I don't want to identify myself with that group.

identify
(fiil) tanımak, kimliğini saptamak, belirlemek, aynı saymak, bir tutmak, desteklemek, destek vermek
identify
{f} bir tutmak
identify
{f} destek vermek
İngilizce - İngilizce
identify
associate oneself with
support or have dealings with, be identified with
to associate oneself with some group

  Heceleme

  to as·so·ci·ate one·self with some group

  Türkçe nasıl söylenir

  tı ısōsiıt wʌnself wîdh sʌm grup

  Telaffuz

  /tə əˈsōsēət ˌwənˈself wəᴛʜ ˈsəm ˈgro͞op/ /tə əˈsoʊsiːət ˌwʌnˈsɛlf wɪð ˈsʌm ˈɡruːp/