pertaining to something or someone moving forward and back to the same position

listen to the pronunciation of pertaining to something or someone moving forward and back to the same position
İngilizce - Türkçe

pertaining to something or someone moving forward and back to the same position teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

to and fro
bir ileri bir geri

Onun evinin önünde bir ileri bir geri yürüdü. - He walked to and fro in front of her house.

to and fro
ileri geri

Ben nefesimi tutmaya çabalarken dalgalar beni şiddetle ileri geri fırlatıyordu. - The waves were tossing me viciously to and fro as I struggled to hold my breath.

Aslan bütün gün kafesinin içinde ileri geri yürüdü. - The lion walked to and fro in its cage all day.

to and fro
Bir yandan öbür yana; bir aşağı bir yukarı
to and fro
ıvır-zıvır dan
to and fro
(deyim) oteye beriye,yukari asagiya
to and fro
aşağı yukarı
to and fro
öne arkaya
to and fro
bir yandan öbür yana; bir aşağı bir yukarı: We walked to and fro along the platform. Peron boyunca volta attık
İngilizce - İngilizce
to and fro
pertaining to something or someone moving forward and back to the same position

  Heceleme

  pertaining to some·thing or some·one mo·ving for·ward and back to the same po·si·tion

  Türkçe nasıl söylenir

  pırteynîng tı sʌmthîng ır sʌmwʌn muvîng fôrwırd ınd bäk tı dhi seym pızîşın

  Telaffuz

  /pərˈtānəɴɢ tə ˈsəmᴛʜəɴɢ ər ˈsəmˌwən ˈmo͞ovəɴɢ ˈfôrwərd ənd ˈbak tə ᴛʜē ˈsām pəˈzəsʜən/ /pɜrˈteɪnɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ ɜr ˈsʌmˌwʌn ˈmuːvɪŋ ˈfɔːrwɜrd ənd ˈbæk tə ðiː ˈseɪm pəˈzɪʃən/