pertaining to something or someone moving forward and back to the same position

listen to the pronunciation of pertaining to something or someone moving forward and back to the same position
Englisch - Türkisch

Definition von pertaining to something or someone moving forward and back to the same position im Englisch Türkisch wörterbuch

to and fro
bir ileri bir geri

Onun evinin önünde bir ileri bir geri yürüdü. - He walked to and fro in front of her house.

to and fro
ileri geri

Biz ileri geri koşuyorduk. - We were running to and fro.

Ben nefesimi tutmaya çabalarken dalgalar beni şiddetle ileri geri fırlatıyordu. - The waves were tossing me viciously to and fro as I struggled to hold my breath.

to and fro
Bir yandan öbür yana; bir aşağı bir yukarı
to and fro
ıvır-zıvır dan
to and fro
(deyim) oteye beriye,yukari asagiya
to and fro
aşağı yukarı
to and fro
öne arkaya
to and fro
bir yandan öbür yana; bir aşağı bir yukarı: We walked to and fro along the platform. Peron boyunca volta attık
Englisch - Englisch
to and fro
pertaining to something or someone moving forward and back to the same position

  Silbentrennung

  pertaining to some·thing or some·one mo·ving for·ward and back to the same po·si·tion

  Türkische aussprache

  pırteynîng tı sʌmthîng ır sʌmwʌn muvîng fôrwırd ınd bäk tı dhi seym pızîşın

  Aussprache

  /pərˈtānəɴɢ tə ˈsəmᴛʜəɴɢ ər ˈsəmˌwən ˈmo͞ovəɴɢ ˈfôrwərd ənd ˈbak tə ᴛʜē ˈsām pəˈzəsʜən/ /pɜrˈteɪnɪŋ tə ˈsʌmθɪŋ ɜr ˈsʌmˌwʌn ˈmuːvɪŋ ˈfɔːrwɜrd ənd ˈbæk tə ðiː ˈseɪm pəˈzɪʃən/

  Wort des Tages

  best gold
Favoriten