person who applies (for a position, job, etc.)

listen to the pronunciation of person who applies (for a position, job, etc.)
İngilizce - Türkçe

person who applies (for a position, job, etc.) teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

applicant
aday

O, on bin adaydan seçildi. - She was chosen from ten thousand applicants.

Adaylar otuz yaşın altında olmalılar. - Applicants must be under thirty years old.

applicant
müracaat sahibi
applicant
(Askeri) muvazzaf ordu
applicant
başvuran kişi
applicant
başvuran

Tom teklifi uzatmadan önce başvuranın karakter referansını kontrol etmek istedi. - Tom wanted to check the applicant's character reference before extending an offer.

applicant
müracaat eden kimse
applicant
talip kimse
applicant
{i} istekli
applicant
namzet
applicant
başvuran kimse
applicant
{i} başvuru sahibi

Tom başvuru sahibine özgeçmişini yeniden hazırlamasını tavsiye etti. - Tom advised the job applicant to redo her resume.

Başvuru sahibi müfettişi olumlu olarak etkilemişti. - The applicant impressed the examiner favorably.

İngilizce - İngilizce
{i} applicant
person who applies (for a position, job, etc.)