başvuran

listen to the pronunciation of başvuran
Türkçe - İngilizce
applicant

Tom wanted to check the applicant's character reference before extending an offer. - Tom teklifi uzatmadan önce başvuranın karakter referansını kontrol etmek istedi.

(Bilgisayar) referred by
(Ticaret) requester
(Bilgisayar) referer
başvuran kimse
interviewee
başvur
apply for

Regardless of age, everybody can apply for it. - Yaşı ne olursa olsun, herkes iş için başvuruda bulunabilir.

Tom is going to apply for a job with a computer company. - Tom bir bilgisayar şirketindeki bir iş için başvuracak.

başvur
fallen back on
başvur
apply to

Thousands of people from all over the world apply to become NASA astronauts. - Dünyanın her yerinden binlerce insan, NASA astronotu olmak için başvuruyor.

Apply to the office for further details. - Daha çok bilgi için ofise başvurun.

başvur
betook
başvur
{f} referenced
başvur
make reference to
başvur
refer

A dictionary is an excellent reference book. - Bir sözlük mükemmel bir başvuru kitabıdır.

The speaker occasionally referred to his notes. - Konuşmacı ara sıra notlarına başvurdu.

başvur
resort to

We should not resort to violence. - Şiddete başvurmamalıyız.

No matter how angry he was, he would never resort to violence. - Onun nasıl kızdığı önemli değil, o asla şiddete başvurmaz.

başvur
appeal to

We should appeal to reason instead of resorting to violence. - Şiddete başvurma yerine aklımızı kullanmalıyız.

başvur
{f} referring
başvur
{f} appeal

They appealed to us for help. - Onlar yardım için bize başvurdular.

He appealed to us for help. - O yardım için bize başvurdu.

başvur
fell back on
başvur
betake
başvur
fall back on

I can fall back on my savings if I lose my job. - İşimi kaybedersem tasarruflarıma başvurabilirim.

Many families had lost their savings during the war and had nothing to fall back on. - Birçok aile savaş sırasında tasarruflarını kaybetmişlerdi ve başvuracakları hiçbir şeyleri yoktu.

başvur
betaken
kendine başvuran
self referent
üst mahkemeye başvuran
appellant
üst mahkemeye başvuran kimse
appellant
başvuran