permissive

listen to the pronunciation of permissive
İngilizce - Türkçe
{s} hoşgörülü
{s} müsamahakâr

Anne ve babam çok müsamahakardır. - Mary's parents are very permissive.

aşırı hoşgörülü
aşırı müsaadekâr
her şeye açık
izin veren
özgür/izin veren
{s} seçmeli
fazla sıkı olmayan
{s} isteğe bağlı
{s} liberal
{s} serbest
{s} aşırı hoşgörülü, fazla müsamahakâr
müsaade eden
permissive action link
(Askeri) ATEŞLEMEYİ GECİKTİRME DÜZENİ: Önceden tespit edilmiş gizli bir kod veya düzen konuluncaya kadar ateşlemeye engel olmak üzere bir nükleer silah sistemine dahil edilmiş veya bağlanmış bir tertibat. Bu tertibat; silah veya silah sistemi içindeki aksamı faaliyete geçirecek olan silah veya silah sistemi dış teçhizatını ve kablolarını içine alabilir
permissive action link
(Askeri) ateşlemeyi geciktirme düzeni
permissive action link
(Çevre) şifreyle çalışan bağ
permissive action link device
(Askeri) ATEŞLEMEYİ GECİKTİRME CİHAZI: Ateşlemeyi geciktirme düzenini kontrol için kullanılan kodlu veya kasa kilidi tipi bir cihaz
permissive action link device
(Askeri) ateşlemeyi geciktirme cihazı
permissive action link; personnel allowance list; program assembler language
(Askeri) ateşlemeyi geciktirme düzeni; personel istihkak listesi; assembler programlama dili
permissive aspect
(Dilbilim) kalıcılık görünüşü
permissive link
(Askeri) ATEŞLEMEYİ GECİKTİRME CİHAZI: Bak. "prescribed action link"
permissive parent
müsamahakar aile
permissive parent
serbest aile
permissive parents
(Pisikoloji, Ruhbilim) hoşgörülü ebeveyn
permissiveness
özgürlük
permissively
özgürce/izin vererek
permissiveness
özgürlük/izin verme
permissiveness
{i} serbestlik
permissiveness
isteğe bağlı olma
İngilizce - İngilizce
Giving, or predisposed to give permission; lenient
{a} granting leave or liberty
not preventive
Permitted; tolerated; suffered
A permissive person, society, or way of behaving allows or tolerates things which other people disapprove of. the permissive tolerance of the 1960s + permissiveness per·mis·sive·ness Permissiveness and democracy go together. not strict, and allowing behaviour that many other people would disapprove of
granting or inclined or able to grant permission; not strict in discipline; "direct primary legislation is largely permissive rather than prescriptive"; "permissive parents"
Permitting; granting leave or liberty
{s} tending to grant permission, allowing; indulgent, lax
{s} tolerative
permissive waste
The legally compensable destruction of the value of property through the failure of a life tenant to maintain the property to the point where it falls into disrepair
permissive attitude
relaxed approach that allows a great deal of freedom
permissive behavior
daring and liberal behavior
permissive parents
parents who allow their children a great deal of freedom and rarely set limits on their behavior
permissiveness
The relative likelihood of something or someone to grant permission or allow something to happen

The permissiveness of campus life leads many college freshmen to try things they would never have experienced at home.

permissively
{a} by permission, with allowance
permissively
wantonly, tolerantly, laxly, in a permissive way
permissively
In a permissive manner
permissiveness
{i} quality of being permissive, wantonness
permissiveness
a disposition to allow freedom of choice and behavior
permissive