past of repeat

listen to the pronunciation of past of repeat
İngilizce - Türkçe

past of repeat teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

repeated
{s} tekrarlanan, tekrar edilen, yinelenen
repeated
yinelemeli
repeated
tekrarlanmak
repeated
yinelenmiş
repeated
tekrarlanmış

Tekrarlanmış bir cümleyi nasıl silebilirim? - How can I delete a repeated sentence?

repeated
tekrarlayan
repeated
{f} tekrarla

O, onu yine tekrarladı. - He repeated it again.

Hayır, İngiliz tekrarladı. - No, repeated the Englishman.

repeated
defalarca yinelenen
repeated
tekraralanan
repeated
mükerrer
repeated
{s} tekrarlanan

Tekrarlanan suçları onu mahkemeye getirdi. - His repeated delinquencies brought him to court.

Tekrarlanan uyarılara rağmen, Tom bunu yapmaktan vazgeçmedi. - Despite repeated warnings, Tom didn't stop doing that.

repeated
{s} tekrar tekrar yapılmış olan
repeated
(sıfat) tekrarlanan, yinelenen, tekrar tekrar yapılmış olan
İngilizce - İngilizce
repeated
past of repeat