paper money

listen to the pronunciation of paper money
İngilizce - Türkçe
kâğıt para

Hiçbir hükümet arazisi kağıt para ile satın alınamıyordu. - No government land could be bought with paper money.

Daha fazla kağıt para kullanımını girdiği için değeri düştü. - As more paper money came into use, the value fell.

banknot
currency
nakit para
currency
(Kanun) rağbet
currency
(Politika, Siyaset) bir ülkenin değişim aracı
currency
mütedavil para
currency
(Ticaret) para tedavülü
currency
(Ticaret) para dolaşımı
currency
(Bilgisayar) parabirimi
currency
para

Arjantin'in eski para birimi Austral'di. Sembolü ₳ idi. - The former Argentine currency was Austral. Its symbol was ₳.

1971 de Britanya Kırallığı parasını ondalık sisteme çevirdi. - In 1971 the United Kingdom changed its currency to the decimal system.

currency
tedavül
currency
para birimi

Daha önceki İtalyan para birimi liradır.ve onun sembolü £ dır.O Türk lirasıyla ilgili değildir. - The former Italian currency was the lira and its symbol was ₤. It's not related to the Turkish lira.

Arjantin'in eski para birimi Austral'di. Sembolü ₳ idi. - The former Argentine currency was Austral. Its symbol was ₳.

currency
değer

Bir para birimi değer kaybettiği zaman, bu para ülke ekonomisi üzerinde enflasyonist bir etkiye sahiptir. - When a currency depreciates, that has an inflationary effect on the economy of the country of the currency.

Birtakım Avrupa ülkelerinde geçerli para birimi avrodur. Simgesi € şeklindedir. Bir avro yaklaşık iki Türk lirası değerindedir. - In several European countries, the current currency is the euro. Its symbol is €. One euro is worth about two Turkish lira.

paper moneys
Kağıt paralar
currency
revaç
currency
para birimi para
currency
(Askeri) GÜNCELLİK: Bir harita veya şemanın belirli bir zamanda eldeki en iyi bilgilerle karşılaştırılarak güncel hale getirilmiş olma durumu. 2. Bir ülkenin kullanılmakta olan parası. 3. Yürürlük meriyet; Akış, hadiselerin akışı. 4. Askeri para, işgal parası. Bknz. "military currency"
currency
(Mukavele) döviz; tedavüldeki para birimi
currency
{i} para, nakit, nakit para
currency
{i} devir
currency
(isim) geçerlik, geçerlilik, yaygınlık, tedavül; para, döviz; devir; dolaşım; değer
currency
{i} yaygınlık
currency
{i} döviz

En yakın döviz bürosu nerede? - Where is the closest currency exchange?

Otoriteler dövizi dengede tutmayı başardı. - The authorities managed to stabilize the currency.

İngilizce - İngilizce
Paper money is money which is made of paper. Paper money is usually worth more than coins. Currency in the form of government notes and bank notes. money made of paper, not coins note
bank notes, bills, cash
currency issued by a government or central bank and consisting of printed paper that can circulate as a substitute for specie
folding money
long green
currency
stamp
paper currency
beer ticket
folding stuff
paper money