orantılı olarak

listen to the pronunciation of orantılı olarak
Türkçe - İngilizce
comparatively
proportionally
proportionately
(Ticaret) pro rata
in proportion

The income tax rate increases in proportion to the salary increase. - Gelir vergisi oranı maaş artışı ile orantılı olarak artar.

You get paid in proportion to the amount of the work you do. - Yaptığınız işin miktarı ile orantılı olarak para alırsınız.

orantılı olarak