after something

listen to the pronunciation of after something
İngilizce - Türkçe
bir şeyin peşinde
after that
ondan sonra

Ondan sonra bir daha onunla karşılaşmadım. - I didn't meet him again after that.

Ondan sonra onu tekrar görmedim. - I didn't see him again after that.

after that
bundan sonra

Tom bundan sonra asla aynı olmadı. - Tom was never the same after that.

Bundan sonra, Mike Hiroshi'ye emniyet kemerini bağlamasını söyler. - After that, Mike tells Hiroshi to fasten his seat belt.

after this
bundan sonra

Bundan sonra nereye gideriz? - Where do we go after this?

Bundan sonra bir testimiz daha var. - We have another test after this one.

after it
sonra
after you
Önden buyurun! Önce siz buyurun!
After you
önden buyurun
after this
(zarf) bundan sonra
İngilizce - İngilizce

after something teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

After that
thereafter
after that
succeeding that
after this
afterwards
after something