opinion; conception; sentiment; idea

listen to the pronunciation of opinion; conception; sentiment; idea
İngilizce - Türkçe

opinion; conception; sentiment; idea teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

apprehension
{i} endişe

Senin endişelerin haklı çıktı. - Your apprehensions were justified.

Bizim endişelerimiz haklı çıktı. - Our apprehensions were justified.

apprehension
{i} kaygı
apprehension
{i} algı
apprehension
{i} korku, endişe; kuruntu, evham
apprehension
anlayış
apprehension
tutuklama
apprehension
kuruntu
apprehension
korku
apprehension
{i} anlama
apprehension
{i} anlayış, kavrayış
apprehension
(Askeri) TUTUKLAMA: ABD ordusunda, suç işlediğine dair kuvvetli deliller bulunan bir kimsenin şahsi hürriyetinin, geçici olarak tahdidi
apprehension
{i} düşünce
apprehension
{i} kavrama
apprehension
kaygı/kavrama/tutuklama
İngilizce - İngilizce
apprehension
opinion; conception; sentiment; idea