one of the pieces of wood, flush with the plastering, to which moldings, etc

listen to the pronunciation of one of the pieces of wood, flush with the plastering, to which moldings, etc
İngilizce - Türkçe

one of the pieces of wood, flush with the plastering, to which moldings, etc teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

ground
toprak

Bilgisayarım doğru şekilde topraklanmış bir prize bağlı. - My computer is connected to a properly grounded outlet.

Antlaşma toprak altındaki nükleer denemeleri yasaklamadı. - The treaty did not ban nuclear tests under the ground.

ground
{i} yer

Asker yerde yaralı yatıyordu. - The soldier lay injured on the ground.

Bir depremde, yer yukarı ve aşağı ya da geriye ve ileriye sallanabilir. - In an earthquake, the ground can shake up and down, or back and forth.

ground
{f} (uçak) (hava koşullarından dolayı) uçamamak; (uçağı) uçurtmamak
ground
kalkışına olanak tanımamak
ground
(Elektrik, Elektronik) topraklamak (cihazı)
ground
(uçak) inmek
ground
karaya oturtmak
ground
saha

O, spor sahasını geçti. - He crossed the sports ground.

ground
temel

Ev temele kadar yandı. - The house burned to the ground.

Bazı temel kurallar belirleyelim. - Let's establish some ground rules.

ground
{f} toprakla

Bilgisayarım doğru şekilde topraklanmış bir prize bağlı. - My computer is connected to a properly grounded outlet.

ground
cam tozu
ground
(İnşaat) yer, zemin
ground
{f} çakmak
ground
(fiil) yere sermek, yere indirmek, karaya oturtmak, topraklamak, çakmak, hareket izni vermemek, dayandırmak, dayanmak, kurmak
ground
{i} çoğ. (bir binaya/kuruluşa ait)
ground
{f} karaya oturmak; karaya oturtmak
ground
{f} dayandırmak
ground
{f} yere sermek
ground
{s} tortulu
İngilizce - İngilizce
ground
one of the pieces of wood, flush with the plastering, to which moldings, etc