one eminent for piety, a sort of puritan

listen to the pronunciation of one eminent for piety, a sort of puritan
İngilizce - Türkçe

one eminent for piety, a sort of puritan teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

saint
eren

Noel Baba bir Anadolu ereniydi. - Santa Claus was an Anatolian saint.

saint
aziz

O, bir aziz gibi davrandı. - He acted like a saint.

Eğer fakirlere yiyecek bir şey verirsem, o zaman bana aziz derler. Eğer fakirlerin neden yiyecek hiçbir şeyi olmadığını sorarsam, o zaman bana komünist derler. - If I give the poor something to eat, then they call me a saint. If I ask why the poor have nothing to eat, then they call me a communist.

saint
evliya
saint
ermiş

Ermiş falan değil o. Öyleymiş gibi duruyor sadece. - He's not a saint. He just looks like one.

saint
(Askeri) SAINT: Yörüngedeki uyduları önleme, inceleme ve özellikleri hakkında bilgi vermek imkanını sağlamak üzere hazırlanmış bir uydu kontrol sistemi
saint
{f} aziz kabul etmek
saint
kutsal

Protestanlar azizleri kutsal saymazlar. - Protestants don't venerate saints.

saint
{f} azizler mertebesine çıkarmak
İngilizce - İngilizce
{n} saint
one eminent for piety, a sort of puritan